Eredienst – zondag 8 april 2018 om 10.00 uur

 • -

Eredienst – zondag 8 april 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: ds. P. van Veen (Harderwijk)
Thema: Thomas

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Introïtus: Psalm 81: 1-4
 • (staande) Persoonlijk gebed
 • (staande) Votum en groet
 • Zingen: Psalm 116: 1-4
 • Verootmoediging
 • Genadeverkondiging: Gezang 204 (Liedboek 1973)
 • Gebed
 • Eerste lezing: Psalm 133 (NBV)
 • Zingen: Lied 397
 • Tweede lezing: Johannes 20: 19-31 (NBV)
 • Zingen: Lied 644
 • Kinderen gaan naar de nevendienst
 • Verkondiging
 • Zingen: Lied 601
 • Gezongen geloofsbelijdenis: Lied 343
 • Gebed
 • Collecten – kinderen terug uit de nevendienst
 • (staande) Zingen: Psalm 145: 6,2
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel