Eredienst – zondag 22 januari 2017 om 10.00

Eredienst – zondag 22 januari 2017 om 10.00

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. E.G.H. Laseur
Thema: De ware Jacob!

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 139: 1, 2, 14
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 538: 1, 4
 • Gebed van verootmoediging
 • Genadeverkondiging
 • Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 378
 • Gebed om Gods Geest
 • Schriftlezing: Johannes 4: 5-30 (NBV)
 • Zingen: Liedboek 1973 nr. 653: 1, 3
 • Zingen: R. Kleijer nevendienstlied 5 (melodie: Liedboek 2013 nr. 134), terwijl kinderen groep 6 t/m 8 naar de nevenruimte gaan
 • Prediking n.a.v. Johannes 4: 29 (NBV)
 • Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 226
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 672: 2, 3
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 

Samenvatting preek

Tekst: Johannes 4: 29 (NBV)
‘Kom mee, er is Iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de Messias zijn?’

Kent u iemand, die alles van u weet? Van school of een andere gelegenheid? En wat is uw ervaring hiermee? Is de band door de jaren heen goed gebleven of steeds rafeliger geworden? In gebed tot de Heer mag je ervan uitgaan, dat Hij als Enige echt álles weet. En tóch wil Hij ’t van ons als kinderen Zélf horen. Geeft dit rust?

Vandaag geeft onze tekst ook iets weer van deze goddelijke kwaliteit bij de mens Jezus. Na afloop van een gesprek op klaarlichte dag, ook over woelingen in het (liefde)leven, zegt een Samaritaanse vrouw: Kom mee, er is Iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de Messias zijn? Messias: Gezalfde!

Jezus: man met een missie. Helemaal sinds het uur van Zijn doop in de Jordaan door Johannes de Doper. De hemel ging open. De Geest gaf Hem vleugels. Maakte Hem tot God vredesduif. Na een moeilijke tijd in de woestijn vol aanvechtingen begon de Heiland als dertiger met Zijn (heils)werk.

Jezus trekt niet óm, maar gaat juist dwars door Samaria heen. Nèt zo gaat Hij te werk in ontmoetingen. Persóónlijk. Eén op één. Recht op het doel af. Zowel bij Nicodémus als de Samaritaanse-zonder-naam. Twee heel verschillende mensen. De één levend volgens het liniaaltje van de wet en de ánder voor ’t vaderland weg…

De theoloog gaat ‘s nachts op zoek naar méér licht. Geloofszekerheid. Met hem zouden wíj juist een gesprek aangaan over ‘bronning van het leven’. Spiritualiteit. Levend water. Van de vrouw, onverzadigbaar op zoek naar échte liefde, zouden wij ergens schrikken. En waarover zouden we met haar beginnen?

Over de noodzaak van bekering en wedergeboorte. Maar Jezus kiest juist de tegenovergestelde benadering. Volgens de Samaritaanse en velen in onze dagen ons zijn er meerdere wegen naar God toe. Maar ís dat ook zo? Op dat moment wordt Jezus duidelijk. Als u zou weten wat God aan u geven wil, zou u het Mij vragen (vs.10).

Later zegt Hij ‘t zo: ‘Niemand kan tot God als Vader komen dan door de Zóón (Joh.14:6). Is er naar God als Vader maar één weg: er zijn wèl duizend en één tot Jézus. Wat voor mij werkt, kan voor een ander weer anders zijn. Jezus vinden bij de bron is daarom ook niet het einde, maar juist begin van totaal nieuw leven.

Daarom zegt Jezus ook tegen de Samaritaanse: ‘De redding komt van de Joden (vs.22).’ Hij zegt dit niet om Samaritanen als groep wèg te zetten. Wèl om aan te geven: er is géén redding buiten Hem als Messias om. Veel mensen zien Jezus als profeet en wonderdoener, die aan het kruis eindigde.

Maar velen zien het kruis níet als de Jacobsladder van de wáre Jacob. Als teken van een weg, die omhoog voert. Als teken van Hem, die op Golgotha de grote dorst-naar-God doorstaan heeft. En als Opgestane géén ‘second love’ is. Als schijnoplossing voor ongeluk in de liefde, maar Hij is ‘First Love’!

Jezus: hemelse Bruidegom. In liefde trouw aan God en ons. En als gemeente mogen wij ‘t óók zijn. Maranatha biddend, terwijl Hij álles van ons weet. Hij valt niet aan of af of uit, maar bij Hem ben je veilig. ‘Zou dat niet de Messias zijn?’ Geloven is: telkens weer gaan staan in de levensstroom van Zijn liefde.

Amen.


Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten