Eredienst – zondag 1 november 2015 om 10.00

Eredienst – zondag 1 november 2015 om 10.00

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. Laseur (wijkpredikant)
Thema: (on)gevraagde raad!

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen en stil gebed
 • (staande) Zingen: Liedboek nr. 93: 1, 2, 4
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Liedboek nr. 145: 4, 6
 • Gebed van verootmoediging
 • Genadeverkondiging
 • Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 289: 1, 2 (melodie: Liedboek nr. 913)
 • Gebed om Gods Geest
 • Schriftlezing: Daniël 4: 1-15 (NBV)
 • Zingen: Reinier Kleijer Zing in ‘s hemelsnaam nr. 30: 1 (melodie: Liedboek voor de kerken nr. 415)
 • Schriftlezing: Daniël 4: 16-24 (NBV)
 • Zingen: Reinier Kleijer Zing in ‘s hemelsnaam nr. 30: 2 (melodie: Liedboek voor de kerken nr. 415)
 • Kinderen groep 6 t/m 8 gaan naar nevendienst
 • Prediking n.a.v. Daniël 4: 17a, 19a, 24a (NBV) / De boom die u hebt gezien…dat bent u, majesteit! Daarom, majesteit, laat mijn raad u welgevallig zijn: doe uw zonden teniet door vrijgevig te zijn en maak uw onrechtvaardigheid goed door u te ontfermen over de armen.
 • Zingen: Liedboek nr. 73: 8, 9
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven, terwijl Robin de Vries op piano speelt
 • (staande) Zingen: Liedboek voor de Kerken nr. 304: 2, 3
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 

Zelfstudievragen

Bijbelgedeelte voor zelfstudie
2 Samuël 11
Daniël 4: 25-34

Vragen voor zelfstudie

 1. In Daniël 4: 24 wordt het Woord door de profeet toegepast op koning Nebukadnezar. Moet dat in elke preek gebeuren? En wat is ervoor en wat is ertegen?
 2. Zowel Nebukadnezar als David wandelen op het dakterras van hun paleis en zien dan van alles. Is daar bij alle verschil tussen die twee mannen ook overeenkomst? En wat heeft ons dat te zeggen?
 3. Waar ziet u vandaag de openbaring van het beest in de mens?

 

Samenvatting preek

Tekst: Daniël 4: 17a, 19a, 24a (NBV)

Nog niet zolang geleden hoorde ik iemand hardop dit denken: ‘Gaat ‘t mij niet te goed? Géén geldzorgen. Kinderen gezond. Géén ruzie in de familie. Als ‘t maar zo blijft. Gewoon afkloppen!’ Iets soortgelijks is koning Nebukadnezar gaan denken op het hoogtepunt van zijn macht. Rondom het jaar 570 voor onze jaartelling.

Hij had rust van vijanden rondom. Zelfs kleinere grootmacht Egypte had hij inmiddels op de knieën gekregen. En tot de meest opvallende bouwwerken behoorde het paleis voor koningin Amytis. Een meisje uit de bergen voor wie hij in de vorm van een terrasvormig gebouw zelfs ‘hangende tuinen’ had laten aanleggen.

Gedachten over zichzelf zoals Mohammed Ali alias Cassius Clay ooit had met ‘I am the greatest’, nam hij mee naar dromenland. Zoals dit al eerder is gebeurd met de droom over het beeld (Dan.2). Dit keer stond hem een grote boom voor ogen, waarvan heel wat mensen leven. Een boom, die regelrecht tot aan de hemel groeit.

Maar die droom krijgt ronduit trekken van een nachtmerrie, als deze gedachte bij hem opkomt: ‘Hoe moet ‘t verder, als op een dag plots met mij ‘gekapt’ wordt?’ Zoals de puber, die plotseling midden in de nacht wakker wordt en zichzelf dood ziet gaan in zijn eigen droom. Ouderen denken daaraan meer, als de blaadjes vallen.

Alle wijzen van Babel laten zich op dit punt níet ‘doorzagen’ door hun ‘hoogste boom’ van het land. Slechts op één uitzondering na: Daniël. Eerst is hij een poosje stil, maar dan zet hij ‘de beuk erin’ met de tekst van vandaag: de boom die u hebt gezien…dat bent u, majesteit! Daniël doet in profetisch optreden denken aan Nathan.

Ook deze zei op enig moment tegen zijn eigen ‘hoogste boom’ David, die het blaadje (Bathseba) van buurman groener vond dan dat bij hem thuis: ‘u bent die man (2 Sm.12:7).’ Zulke levende mo(nu)menten van geloof doen mij denken aan nog een andere negentig plusser in onze tijd: Billy Graham. In zijn pas uitgekomen boek.

‘Where I am: heaven, eternity, and our life beyond.’ Hij geeft net als een Daniël vaak versmaad, tóch (on)gevraagd raad: daarom, majesteit, laat mijn raad u welgevallig zijn: doe uw zonden teniet door vrijgevig te zijn en maak uw onrechtvaardigheid goed door u te ontfermen over de armen. Anders is leven op aarde reeds een hél!

Letterlijk zegt Billy Graham: ‘God is ook een God van gerechtigheid en rechtvaardigheid. Hij bereidt géén plek in de hemel voor mensen, die zich níet willen bekeren van hun zonden.’ Gemeente, dat betekent: geloven is niet enkel zaak van het kwade nalaten, maar ook het goede dóen (vs.29). Nebukadnezar krijgt een jaar de tijd.

Hoelang hebben wíj nog? Nebukadnezar zag zichzelf ergens als ‘een grote geest’, maar leefde een veel/volheid van jaren (7) als een beest. Kijkt meer naar beneden dan naar boven.
Die mens zegt in zijn hart: ‘Mijner is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid.’ Sinds Adam is elk mens een god in het diepst van zijn gedachten.

Groten der aarde doen telkens weer een greep naar de macht. En het waanbeeld van de heerser is het schaduwbeeld van het hoogste dat op aarde kan bestaan: het Koninkrijk Gods. Niet toevallig, dat Meerdere Daniël het Koninkrijk der hemelen vergeleken heeft met boom. Denk aan gelijkenis van het mosterdzaad. Klein begonnen!

Gróót geworden door Hem, die ons door de Geest doet zeggen en zingen: ‘t Is wèl met mij(n ziel) voor altijd! Amen.


Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten