Diaconiecollecte woensdag 8 maart 2017 – Het vakantiebureau

Diaconiecollecte woensdag 8 maart 2017 – Het vakantiebureau

Categorie:Collectes diaconie

Ruim 50 jaar Vakanties met zorg en aandacht

Vanaf begin jaren zestig van de vorige eeuw ontstond binnen de toenmalige Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde kerken het idee om vakanties te organiseren voor ouderen en gehandicapten. Kortom, voor mensen voor wie het moeilijk of zelfs onmogelijk is om op vakantie kunnen gaan. De diaconieën van de Hervormde Kerk bouwden hiervoor op Hydepark in Doorn de aangepaste accommodatie F.D. Roosevelthuis. Het Algemeen Bureau, en later de afdeling Recreatie van de Gereformeerde kerken, organiseerden vakantieweken in onder meer De (Blije) Wereld in Lunteren. In 1996 is de organisatie van vakanties van beide kerken samengevoegd in de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk (PSDV), waarbij sprake is van één vakantieorganisatie: www.hetvakantiebureau.nl. In de loop van de jaren is het aantal doelgroepen van Hetvakantiebureau.nl uitgebreider
geworden. Nog steeds komen mensen op vakantie die zorg nodig hebben. Maar ook worden vakanties georganiseerd voor mensen die in de thuissituatie dreigen te vereenzamen, voor mantelzorgers en een thuiswonende partner met dementie, voor eenoudergezinnen, voor mensen met een visuele beperking en voor mensen met een licht verstandelijke beperking.

Als u iemand weet die voor deze vakanties in aanmerking zou komen neem dan contact op met een van de diakenen.


Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten