Wat voor een gemeente zijn wij?

Wat voor een gemeente zijn wij?

Categorie:Uncategorized

Wij zijn een gemeente die de Bijbel als Gods Woord ziet en van daaruit invulling geeft aan zowel haar gemeente-zijn als het dagelijks leven van de gemeenteleden. Wij willen dat concreet maken door gehoor te geven aan Jezus’ opdracht om God lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf.
Daartoe vinden wij het belangrijk dat er in de Bethelgemeente een aansprekende, heldere, leerzame boodschap met een koppeling naar het dagelijks leven wordt gebracht, een verkondiging die inspireert en die stimuleert om het geloof handen en voeten te geven.

Wij zijn een gemeente die bestaat uit gemeenteleden met veel verschillende kerkelijke achtergronden, die daarin streeft om elkaar te respecteren en rekening te houden met elkaars behoeften.

Wij zien het als onze opdracht om een ieder, jong en oud, een veilige omgeving te bieden voor persoonlijke en gemeenschappelijke geloofsontwikkeling, waarbij we van elkaar leren.

Wij willen gehoor geven aan de opdracht van Jezus om het Evangelie uit te dragen en het Evangelie ook aan mensen om ons heen aan te reiken en hen uit te nodigen om de blijdschap van het geloof met ons te gaan delen.

In dit alles loven en prijzen wij samen God vanuit dankbaarheid voor alles wat Hij ons geeft in Jezus Zijn Zoon en door Zijn Heilige Geest.


Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten