Jongerendienst – 12 november 2017

  • -

Jongerendienst – 12 november 2017

Categorie:Nieuws

Zondag 12 november 2017 om 10.00 uur zal proponent Willem Jan de Hek voorgaan in een dienst voor jongeren. Het thema is ‘Vertrouwen in de toekomst!’

De predikant in opleiding legt uit: ‘Nederland heeft een nieuwe regering die vol goede moed en met nieuwe idealen aan de slag gaat. Den Haag heeft weer vertrouwen in de toekomst! Maar tussen ideaal en werkelijkheid zit vaak nogal verschil.’

Jeruzalem
Hij vervolgt: ‘In Psalm 122 wordt dat verschil heel duidelijk zichtbaar, als de dichter een beschrijving geeft van de stad Jeruzalem. Enerzijds weerspiegelt die stad Gods ideale wereld. Anderzijds wordt in de psalm óók opgeroepen om voortdurend voor Jeruzalem te blijven bidden. En dat is natuurlijk niet voor niets. Want de werkelijkheid is weerbarstig, en door de eeuwen heen is deze stad steeds weer bedreigd. Jeruzalem kan gezien worden als het prototype van een “heilige stad”. Ze verwijst in haar heiligheid naar hoe de wereld zou kúnnen zijn.’

Heilige plekken
Na afloop van de dienst gaan we samen op zoek naar ‘heilige plekken’ in de buurt van de kerk. Is het denkbaar dat er nog meer plekken zijn die naar die ándere werkelijkheid verwijzen? En geven die misschien reden om vertrouwen te houden in de toekomst?

Na de dienst ontmoeten de jongeren elkaar in het jeugdhonk. Na de zoektocht naar heilige plekken gaan we samen eten. Je opgave voor deze maaltijd graag naar:
reinamarchand@gmail.com