Pinkstergezinsdienst – zondag 4 juni 2017 om 9.50 uur (met Belijdenis en Heilige Doop)

Pinkstergezinsdienst – zondag 4 juni 2017 om 9.50 uur (met Belijdenis en Heilige Doop)

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. E.G.H. Laseur
Belijdeniskandidaten

 • Marjolein Molenkamp-van den Brug (en daarna Heilige Doop)
 • Denise Molenkamp (en daarna Heilige Doop)
 • Jannette Molenkamp

Met medewerking van

 • Benno Kok (orgel)
 • Henk Vledder (piano)
 • Anita van der Molen (sopraan)
 • Zondagsschool Jesaja 40: 8b

Thema: De Schat van je leven!

 • Orgelspel
 • Liederen vóór de dienst
  • Evangelische Liedbundel nr. 382
  • Evangelische Liedbundel nr. 218
  • Liedboek nr. 2013 nr. 683
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 133
 • (staande) Bemoediging en groet
 • (staande) Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 168
 • Gebed om Gods Geest
 • Schriftlezing: Handelingen 2: 1-11 (NBV)
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 672: 1, 2, 3
 • Schriftlezing: Titus 2: 11-15 (NBV)
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 672: 6,7
 • Kinderen van de basisschoolgroepen 1 t/m 5 gaan naar de nevenruimte, terwijl wij Kinderlied 5 (melodie: Liedboek 2013 nr. 134) zingen
 • Pinksterverkondiging n.a.v. Handelingen 2: 11 en Titus 2: 11 (NBV)
 • Opwekking nr. 687 (door Henk Vledder en Anita van der Molen)
 • Belijdenis van het geloof
 • Belijdenisvragen
 • Antwoord, zegen en belofte vanuit Gods Woord
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 913
 • Aanvaarding van elkaar
 • Aanbieden presentjes (door Zondagsschool Jesaja 40: 8b)
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 675
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

Na afloop van de dienst kunt u de drie nieuwe lidmaten vóór in de kerk zegen toewensen. Daarna zullen zij met een nieuw vierde gemeentelid in de Grote Zaal nader aan de gemeente worden voorgesteld.

U allen gezegende Pinksterdagen gewenst!

 

Samenvatting preek

Tekst: Handelingen 2: 11 en Titus 2: 11 (NBV)
‘Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’ Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen.

Pinksteren wordt ook wel het geboortefeest van de kerk genoemd. En wat is het doel van de kerk? Alle volkeren tot Zijn leerlingen maken. Met deze belofte van Hem, dat de poorten van de hel haar niet zullen overweldigen (Mt.16:18). Maar wat wérd de kerk? Religieuze instelling voor geredde zielen met als bestemming: de hemel. Dat is ze óók, maar bedoeld voor méér.

In het Jeruzalem van daar en toen waren Joden uit ‘alle den volke’. Om het (Weken)feest van de eerstelingen van de oogst te vieren. Paasvorst Jezus die als Eersteling uit de dood is opgewekt door de Geest. De Geest die onder tekenen van wind en vuur het verbond hernieuwt. Tussen God en Zijn volk. Zoals bij Mozes. Nu ook buiten Israël.

De tekst zegt het: ‘Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’ Grote daden van God. En dan zingt Israël psalmen. Die getuigen van Hem en van de reactie van Zijn volk daarop. Jij, Denise, gaf stem aan Gods daden in jouw leven, toen je zei: ‘Bedank God niet enkel voor Zijn cadeau’s, maar voor Zijn aanwezigheid.’

Alle reden toe, want vóór Hemelvaart zei Jezus: ‘Zie, Ik ben met u álle dagen.’ Jij hebt ‘t op kruispunten in je leven mogen ervaren dat God je geholpen heeft. En jij, Marjolein, op eigen manier. Terwijl je al jaren vecht tegen een oprukkende aandoening, heb je dit níet gezien als straf. Veeleer als een opdracht om rustiger met jezelf te leren omgaan.

Op een avond dat je hele zorgafdeling alleen moest runnen, zorgde Híj. En jij, Jannette, bent als enige in de weg van de kerk grootgebracht. En destijds als kind door je ouders ten doop gehouden. Je vader heeft later aan je gevraagd of hij daarmee niet een te grote stap vóór je gezet heeft. Het antwoord daarop krijgen we. Nu je vandaag het eigen jawoord geeft aan God van het verbond, die God is van álle mensen.

Zoals Titus ‘t zegt: Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. Nee, de redder van de wereld komt niet uit Rome. Maar uit den hoge. Verschenen aan álle mensen. Aan Israël en de heidenen. En Titus, wilde duif, is zo’n gelovige uit de kring van de heidenen. Door apostel Paulus bewust achtergelaten op het eiland Kreta.

Zo’n man, die bij uitstek in staat is om tegenstellingen te overbruggen. Kretenzers waren nu eenmaal niet de makkelijkste mensen. Ze gingen prat op hun Griekse cultuur. Lui, die niet gauw ergens enthousiast voor te krijgen zijn. Hij gaat daar van stad tot dorp. Om te werken onder hen, die op 1e Pinksterdag ook uit Kreta in Jeruzalem waren.

Maar, gemeente, komt ’t nu dankzij Geest met álle mensen goed? God gunt Zijn Schat aan u/jou/mij: Jezus-in-ons dankzij de Geest. Maar daardoor zijn alle mensen nog níet automatisch binnen. Als op een mooie lentedag de zon hoog aan de hemel staat, verkwikt dat. Vooral nà koude winter. Maar als je dat wilt kunnen ervaren, moet je daarvoor d’r eerst wèl uit…

Immers geloof is een persóónlijke zaak. De beweging vanuit het donker naar het licht. Beroering van de Geest. Dankzij de Heer, die nota bene gekomen is om ons te redden uit leven-zónder-God (asebeia, 2:12). En te brengen tot een leven-mét-God (euseboos). Ook jeugdige postduif Titus. Waarschijnlijk zo jong als jij, Denise, toen hij geroepen werd.

Met de Heilige Doop als teken van het horen bij Hem. Watermerk, dat verzegelt. Niet enkel jij draagt Schat Jezus in je hart, maar Hij ook jou, Marjolein. Ook als benen je minder kunnen dragen. En jou, Jannette, gaf Hij oog voor Schat in ‘t hart van jullie vorig jaar overleden moeder. Wees welkom in de kring van Bethel. Om te delen in de vreugde van overvloed van leven mét God. Ja, Hem zij dank en eer voor álle genade.

Amen.


Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten