Pinkster- en doopdienst – zondag 5 juni 2022 om 10.00 uur

Pinkster- en doopdienst – zondag 5 juni 2022 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Voorganger

Ds. Alex Brinkman
 

Dopeling

Tim Joël Evers
 

Muziek

Anita van der Molen (zang)
Tanja Dasselaar (zang)
Sanne Gijselaar (zang)
Benno Kok (piano)
Gerrit Nuis (orgel)

 

Kindernevendienst

Er is GEEN kindernevendienst. De eerstvolgende kindernevendienst is op 12 juni.
 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Zingen: Liedboek 681 (“Veni sancte Spiritus”, door de solisten)
 • Woord van welkom, mededelingen
 • Stil gebed
 • Intredelied: Liedboek 672: 1, 2 & 3 (“Kom laat ons deze dag”)
 • Votum & Groet
 • Vervolg intredelied: Liedboek 672: 6 & 7 (“Vul aan wat ons ontbreekt”)
 • Gebed
 • Genadeverkondiging: Romeinen 15: 7-13
 • Zingen: Psalm 68: 9 & 11 (“God is de bron, de klare wel”)
 • Bediening van de doop aan Tim Joël Evers
  • Binnenkomst van de dopeling; tijdens dit moment zingen wij: Liedboek 350: 1, 2, 3, 4 & 5 (“Het water van de grote vloed”)
  • Onderwijzing
  • Presentatie van de dopeling
  • Doopgebed
  • Doopgelofte door ouders
  • Geloofsbelijdenis
  • Vullen van de doopvont met water (door Benjamin)
  • Zingen: Liedboek 348: 1, 2 & 5 (“Heer van uw kerk”)
  • Doop en handoplegging
  • Zingen: Liedboek 363 (“Dat ’s Heren zegen op u daal’”)
  • Aansteken van de doopkaars (door Esther)
  • Doopgelofte door gemeente
  • Zingen: Liedboek 348: 9 (“Er is gedoopt!”)
 • Gebed om de opening van de Schrift
 • Kindermoment
 • Eerste Schriftlezing: Jeremia 32: 36-41
 • Zingen: HemelHoog 226: 1 & 3 (“God is getrouw”)
 • Tweede Schriftlezing: Handelingen 2: 1-13
 • Zingen: HemelHoog 228: 1 & 3 (“Heer, ik hoor van rijke zegen”)
 • Derde Schriftlezing: Handelingen 2: 37-42
 • Zingen: HemelHoog 228: 5 & 6 (“Liefde Gods, zo rein, zo krachtig”)
 • Verkondiging
 • Antwoordlied: “Gracious Spirit” (door de solisten en de gemeente)
 • Inzameling van de gaven & muzikaal intermezzo: “Safe in the shadow of the Lord” (door de solisten)
 • Gebeden, uitmondend in het ‘Onze Vader’
 • Slotlied: Liedboek 675: 1 & 2 (“Geest van hierboven”)
 • Zegen
 • Amen
 • Zingen: “I thank you Lord” (door de solisten)
 • Orgelspel

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten