paasgezinsdienst – zondag 27 maart 2016 om 9.50 uur

paasgezinsdienst – zondag 27 maart 2016 om 9.50 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds Laseur (wijkpredikant)
Thema: xxx

 • Liederen voor de dienst
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 769: 1, 2, 3, 4
 • Zingen: Reinier Kleijer: Ik wil het lied van Pasen zingen (melodie: Liedboek 2013 nr. 908)
 • Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 168: 1, 2, 3, 4
 • Woord van welkom, mededelingen en stil gebed door ambtsdrager
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 150
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 641
 • Gebed om Gods Geest
 • Schriftlezing: (NBV) Lucas 24: 1-12
 • Zingen: Voices of Bethel: Daar juicht een toon
  Geprezen zij de Heer
 • Schriftlezing: (NBV) 1 Corinthiërs 15: 51-57
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 247: 3, 4, 5
 • Kinderen groep 1 t/m 5 gaan naar nevendienst
 • Paasverkondiging n.a.v. Lucas 24: 11 en 1 Corinthiërs 15: 55b (NBV)
  Ze vertelden de apostelen wat er was gebeurd, maar die vonden het maar kletspraat en geloofden hen niet. Dood, waar is je angel?
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 758
 • Gedicht: Geert Bogaard (1908-1990): De afspraak (door Guido van der Molen)
 • Voices of Bethel: Alleluia! Alleluia!
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • (staande) Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 132
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 

Samenvatting preek

Tekst: Lucas 24: 11 en 1 Corinthiërs 15: 55b (NBV)
Ze vertelden de apostelen wat er was gebeurd, maar die vonden het maar kletspraat en geloofden hen niet.  Dood, waar is je angel?

Je hebt mensen, die kunnen genieten van een detective. Een boek over een moord, motieven en daders. Sommige mensen houden de spanning bijna niet uit. Ze beginnen achteraan met de plot. Een enkeling is meer geïnteresseerd in hoe de schrijver stappen zet richting ontknoping. En of die allemaal wel logisch zijn…

Op soortgelijke wijze benaderen mensen ook ‘de (moord)zaak Jezus’. De ontknoping lijkt ronduit ónlogisch: een léég graf én verschijningen van Hem als Ópgestane. Ook de manier waarop naar de plot wordt toe gewerkt: Omdat Zijn leerlingen op de loop zijn, gaat het getuigenis terug op minder betrouwbare getuigen.

Immers hoe werd toen én nu in de wereld gekeken naar wat vrouwen zeggen? Maria van Magadala was een bekende ex-bezetene. Johanna was de vrouw van Chusas. Minister van financiën uit de kliek om koning Herodes. Maria van Jacobus: mogelijk was ze schoonzuster van Jezus’ moeder. En nog overigen met haar.

Op de vroege Paasmorgen waren ze naar het graf van de Heiland gegaan. De steen was weg. Eenmaal binnen gebeurt er dit: ‘Hierdoor raakten ze helemaal van streek (vs.4a).’ In het Grieks staat er: aporie. Ze reageerden als Israël vlak vóór de Rode zee (Pesach): nergens een doorwaadbare plek. Ónoverkomelijk!

Je voelt hun teleurstelling, als je de woorden van onze tekst hoort: Ze vertelden de apostelen wat er was gebeurd, maar die vonden het maar kletspraat. Voor ‘kletspraat’ staat in het Grieks een woord waar ons ‘larie’ van afgeleid is. Leerlingen geloofden hen niet. Non crediderunt (Latijn). Dat is: níet de credits geven/krijgen.

De (moord)zaak Jezus: misschien is Zijn lichaam gestolen. Of hooguit schijndood geweest. Of leeft Hij alleen voort in de gedachten van Zijn leerlingen. Paulus gaat daarin níet mee. Terwijl de apostel zélf Jezus níet als Opgestane gezien heeft. Enkel als een licht uit de hemel wat hem omstraalde. En een stem, die tot hem sprak.

Waar haalt hij ‘t vandaan om zo resoluut te beweren: Dood, waar is je angel? In het Grieks staat daar het woord ‘kentron’. En daar is in het Latijn weer het woord ‘centrum’ van afgeleid. Wat de apostel zegt, is: ‘Nu jaagt de dood geen angst meer aan.’ Staat die níet meer in centrum van het leven! Als moeder van élke angst.

En toch vinden velen dit jaar na Goede Vrijdag én gisteren ‘t moeilijk om dit te geloven. En ik kan ‘t nàvoelen. Onwillekeurig moest ik denken aan een man uit de vorige gemeente. Hij kon niet meer beter worden. Tijdens één van mijn laatste huisbezoeken legde hij zijn hand op die van mij. En hij keek me indringend aan.

Hij zei met zachte stem: ‘Dominee, sinds een paar jaar heb ik deze nieuwe zekerheid: ik wéét, dat ik de dood overlééf! Want er is géén zonde van mij die de Heer niet verzoend en géén schuld die Hij niet betaald heeft. Dit alles liet Jezus als Opgestane achter in het graf. Hem is gegeven alle macht, óók over m’n dood.’

Dood, waar is je angel? Luther zegt: ‘Leven gaat niet om gezondheid, maar herstel. Niet om zijn, maar wórden. Niet om rust, maar oefening. We zijn nog niet waar we wezen moeten, maar het is aan de gang. Het is nog niet het einde, maar het is de weg. Híj is de Weg!’ Páásgeloof, dat prikkelt: Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen.
Amen.


Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten