Eredienst – zondag 9 april 2017 om 10.00 uur

Eredienst – zondag 9 april 2017 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. Estié (Oldenbroek)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Intochtslied: Psalm 24: 1,5
 • (staande) Votum en groet
 • Lezing van de Tien Geboden uit Exodus
 • Zingen: Psalm 6: 1,3
 • Genadeverkondiging: 1 Petrus 5: 10,11 (NBV)
 • Zingen: Evangelische Liedbundel 118
 • Gebed om verlichting met de Heilige Geest
 • Schriftlezing: Marcus 11: 1-11 (NBV)
 • Zingen: Psalm 118: 7,9
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Prediking
 • Zingen: Lied 435: 1,2,4
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • Slotlied: Lied 550
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten