Eredienst zondag 28 augustus 2016 om 10 uur

Eredienst zondag 28 augustus 2016 om 10 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. Kleijer (Haren GR)

 • Orgelspel
 • Welkom, Mededelingen, Stil gebed
 • Voorbereiding
  • Zingen: Psalm 107: 1,5
  • Bemoediging en groet
  • Drempelgebed
  • Zingen: Psalm 107: 10
  • Leefregel (Micha 6: 8)
  • Zingen: Lied 320: 1–3
 • Dienst van het Woord
  • Gebed bij de opening van het Woord
  • Lezen: Deuteronomium 30: 15–18a,19–20a
  • Zingen: Lied 316: 1,4
  • Lezen: Lukas 7: 11–16
  • Zingen: ‘Zingende gezegend’ (André Troost) lied 56: 1–3
  • Kinderen vertrekken naar de nevendienst; gezongen wordt (melodie: Evangelische Liedbundel 122 ‘Daar juicht een toon, daar klinkt een stem’) De kinderen mogen nu naar
   de nevendienst om met elkaar
   te luisteren naar het verhaal
   van God, – verteld in mensentaal.
  • Uitleg en Verkondiging
  • Orgelspel
  • Zingen n.a.v. Lukas 7: 11–16 (melodie: Gezang 462)
   ‘Ontwaak, jij die slaapt en sta op uit de dood’
   zegt Christus tot ons telkenmale.
   Hij vraagt dat wij dit in de daag’lijkse nood
   van heel onze wereld vertalen.
   Opdat niet de doodsheid het leven regeert
   maar heel deze schepping de Levende eert.

   ‘Ontwaak, jij die slaapt en sta op uit de dood”.
   Zo riep Hij een jongen tot leven.
   Met dit onvoorwaardelijk scheppende woord
   werd die aan zijn moeder hergeven.
   Ook ons reikt Hij aan wat Hij eenmaal gebood:
   ’t Woord dat zich als sterker bewijst dan de dood.

   ‘Ontwaak, jij die slaapt en sta op uit de dood’.
   De Heer blijft dat alsmaar herhalen,
   – verlangt van ons dat wij in ’t klein en in ’t groot
   ons doen daardoor laten bepalen.
   Beantwoord die roep overal, telkens weer.
   Wees zo een gezant van de levende Heer.

  • Kinderen uit groep 6 t.e.m. 8 komen terug in d kerk; gezongen wordt (melodie: Evangelische Liedbundel 122 ‘Daar juicht een toon, daar klinkt een stem’)
   Wat fijn dat jullie er weer zijn.
   De dienst is bijna aan het eind.
   Met alles wat hier is gezegd
   gaan wij gezegend straks op weg.
 • Dienst van het antwoord
  • Gebeden
  • Collecte
  • Slotlied: Lied 654: 1,3,4
  • Uitzending en Zegen (met gezongen ‘Amen’)
 • Orgelspel

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten