Eredienst – zondag 26 maart 2017 om 10.00 uur

Eredienst – zondag 26 maart 2017 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. E.G.H. Laseur
Thema: Is er dan niemand…?

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 122: 1, 2
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 122: 3
 • Geloofsbemoediging (Zondag Laetare): Jesaja 66: 10-13a (NBV)
 • Who’s the one, door Erik van der Arend (gitaar), Ronald Bannink (viool), Tanja Hillebrants, Miek Zevenbergen en Anne-Mirl van der Giessen (zang)
 • Gebed om Gods vergeving en Geest
 • Presentatie Paasproject door zondagsschool Jesaja 40: 8b
 • Kinderen nevendienstgroepen 1 t/m 8 gaan naar de nevenruimte, terwijl kinderlied 6 gezongen wordt (melodie: Liedboek 2013 nr. 801)
 • Schriftlezing: Marcus 14: 42-53 (NBV)
 • Song from a secret garden, door Ronald Bannink (viool) en René van Dijken (orgel)
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 907: 1, 4
 • Prediking n.a.v. Marcus 14: 51 en 52 (NBV)
 • Adagio, door Ronald Bannink (viool) en René van Dijken (orgel)
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • (staande) Zingen: Liedboek 1973 nr. 575: 1, 2
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 

Samenvatting preek

Tekst: Marcus 14: 51 en 52 (NBV)
Een jongeman, die alleen een linnen kleed aanhad, probeerde bij Hem te blijven, maar toen ook hij werd vastgegrepen, liet hij het kleed achter en vluchtte naakt weg.

Hoe ga je om met wat niet bevalt? Jezus kon erover meepraten. Hij heeft Zich níet schuil gehouden als iemand, die aanhouding probeert te ontlopen. Integendeel, Hij was ononderbroken in de temepel geweest. In gesprek met tegenstanders aldaar. Gaandeweg werd Hij slachtoffer van hoogmoed en jaloezie.

Hij moest en zou bukken en buigen. Steeds meer deuren gaan er voor Jezus dicht. En het ergste kwaad kwam niet van buitenaf, maar van binnenuit. Niet de wereld overweldigt de Here Jezus, maar de Zijnen trekken de handen van Hem af. Zijn naaste vrienden slápen. Het is Witte Donderdag in de Stille Week.

Zo meteen vluchten zelfs zij met wie Hij Pesach en Heilig Avondmaal heeft gevierd. In het huis van de moeder Johannes Marcus. Daar duikt het arrestatieteam onder leiding van Judas op. Met nota bene een kus verandert de vriend in een vijand. Dit hakt er zodanig in, dat Petrus zelfs zijn zwaard gebruikt (vs.47).

Op de valreep is er tot onze opluchting nog een jonge man, die ‘t er beter van afbrengt dan de leerlingen. Al is ‘t maar, omdat hij even langer bij Jezus is gebleven dan anderen. Met het eerste deel van de woorden van onze tekst horen we: Een jongeman, die alleen een linnen kleed aanhad, probeerde bij Hem te blijven.

En het zou niet verbazen, als op zo’n ogenblik tegenstander satan zich meldt. En de mens Jezus gedachten bezorgt als: ‘Is er dan niemand…? Voor wie moet U nu eigenlijk sterven? Niemand wil met U te maken hebben. Wáár zijn de schapen? Ik zie er niet één meer!’ Ja, voor wat en wie gaat U eigenlijk nog dóór?’

Op die ene uitzondering nà dan: Toen ook hij werd vastgegrepen, liet hij het kleed achter en vluchtte naakt weg. De tempelwachters gristen deze leerling het hemd van het lijf weg. Echter níet het hart, dat voor Jezus klopte. Hij vlucht tussen de bomen door. Zo zijn bed weer in. Bijna gearresteerd. Zoals dit Jezus Zelf wèl gebeurt.

Angst wint ‘t van de schaamte. Ook deze volgeling hier wordt vlúchteling. Gemeente, hoe is ‘t bij ons? Op hoeveel plaatsen, zelfs in een godsdienstige omgeving, leeft de Here Jezus niet ‘aan handen en voeten gebonden’? Met als gevolg dat mensen denken, dat ze hun eigen weg maar moeten gaan in dit ‘naakte bestaan’…

‘Geboeid’ door de wereld draaien opeenvolgende generaties zich steeds dieper vast. Géén mens kan zichzelf bevrijden uit boeien van óngeloof. Zelfs leerlingen niet, waardoor Jezus zou kunnen vragen: Is er dan níemand? Soms is er verraad zoals bij Judas. Of verloochening zoals door Petrus. Is er hoop wie Hem ooit verliet?

Ja, zoals Johannes Marcus ontkomt door zijn kleed achter te laten, doet Jezus dit door het aardse kleed in handen van dood en graf achter te laten. Om zó doende deze jonge man én ons te omgeven met Zijn mantel der liefde. Deze ervaring maakt Johannes Marcus ooit tot bisschop van Alexandrië in Egypyte. Zo gaat Híj om met wat niet bevalt.

Amen.


Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten