eredienst zondag 22 mei 2016 om 10 uur

eredienst zondag 22 mei 2016 om 10 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds Laseur (wijkpredikant)
Thema: ‘t Kan verkeren!

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 91: 1, 7
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 405: 1, 2
 • Wet des Heren: Exodus 20: 1-17 (NBG)
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 405: 3, 4
 • Gebed om Gods vergeving en Geest
 • Schriftlezing: Handelingen 8: 1-8 (HSV)
 • Zingen: Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 436
 • Zingen: Reinier Kleijer (melodie: Liedboek 2013 nr. 801)
 • Kinderen van groep 6 t/m 8 gaan naar de nevendienst
 • Prediking n.a.v. Handelingen 8: 6 (HSV)
  En de menigten hielden zich eensgezind aan wat door Filippus gezegd werd, omdat zij luisterden en de tekenen zagen die hij deed.
 • Zingen: Liedboek 1973 nr. 314
 • Na terugkeer van kinderen in de kerk:
 • Zingen: Reinier Kleijer (melodie: Liedboek 2013 nr. 801)
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 302
 • (staande) Wegzending en zegen (3 x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 

Samenvatting preek

Tekst:Handelingen 8: 6 (HSV)
En de menigten hielden zich eensgezind aan wat door Filippus gezegd werd, omdat zij luisterden en de tekenen zagen die hij deed.

 

Iemand stelde in ND ooit de vreemde vraag wat het punt van overeenkomst is in optreden tussen Hitchcock (1899-1980)
in films en de Heilige Geest. Antwoord: beider rol lijkt onbeduidend, maar is verregaand bepalend. Je moet erop bedacht zijn. Er goed op letten want vóór je ‘t weet, mis je hem/Hem anders maar zo!

Na uitstorting van de Geest op die Pinksterdag zien we dat ergens ook terug in die ‘ ubbele’ houding van Jeruzalem.
De ene helft begint Jezus te aanbidden als Heer en Heiland. De andere helft is van mening, dat het andere kamp teveel óp heeft (Hd.2:13). Ja, en die tweedeling zien we terug. Tot op déze dag…

Aan ene kant is er doorwerking van de gebeds-tiendaagse vóór Pinksteren. Daar in de bovenwoning te Jeruzalem (Hd.1:14). En vooral door de Heilige Geest is ‘homothumadon’ (eendracht) bij 12 apostelen gegroeid. Dagelijks zijn ze samen in de tempel bijeen en breken brood aan huis (Hd.2:46). Een blij gebeuren!

De kring van gelovigen groeit zelfs zo snel onder Griekstalige Joden, dat apostel Filippus (1vd12) diaken Filippus (1vd7) onder handoplegging aanstelt (Jh.1:44;Hd.6:6). Aan de andere kant wordt diaken Stefanus opgepakt. Voor de Hoge Raad gesleept. Véél kruis. En tóch kracht! Hoe kun je dan volhouden?

Anne van der Bijl (Brother Andrew van Open Doors, geb.1928) zegt: ‘Ik snap ‘t (om)dat Jezus stónd. Hij heeft alles gezien en aangehoord. Hij is opgestaan en heeft gedacht: Ik zal Stefanus straks Thuis halen (Hd.7:56)!’ Echter in tegenstelling tot de tijd rondom kruisdood van Jezus destijds blijven de apostelen nu op hun post.

Intussen wordt de kloof voor de boodschap allengs dieper. Saulus, een hulpje bij de executie, vindt zijn leermeester Gamaliël veel te slap. Hij doet huiszoekingen in huisgemeenten. Echter tweede diaken Filippus wacht níet tot ze hem komen halen. Neemt de wijk bij de Samaritanen. Flavius Josefus (37-100) typeert hen.

‘Samaritanen noemen zichzelf verwant met Joden als ‘t hen goed gaat; is ‘t ánders, dan zeggen ze dat ze van een ander ras (allogen) zijn.’ Thora en Jozua hadden ze met Israël gemeenschappelijk. En de verwachting van komst van een profeet als Messias (Dt.18:15). Dáár zei Jezus Zélf als Eerste: Ik bén ‘t (Jh.4:26)!

Tegen wie? Tegen een Samaritaanse bij de Jacobsbron. Op hun áller verzoek bleef Hij daar zelfs twee dagen (Jh.4:40). En juist op dit door Jezus Zélf gelegde fundament bouwt Filippus verder. En de vraag is of deze diaken de gave van het Woord had. Wèl die van de Geest, want hij wéét waar hij moet zijn (Hd.8:39).

Én wat hij moet zeggen over de Gezalfde (vs.5). De tekst zegt ’t zo: En de menigten hielden zich eensgezind aan wat door Filippus gezegd werd, omdat zij luisterden en de tekenen zagen die hij deed. Ja, ook nu wil Jezus ons evenals diaken Filippus zegenen met méér geloof dan we hebben. Letterlijk als ‘therapie’.

Tegen alle kwalen van onze tijd (Hd.8:8). Niet móno-thumadon, maar homothumadon. Niet alléén, maar eensgezind(heid). Met als tekenen: weer samen leren luisteren naar God. Niet langer onderling mokkend en morrend, maar juist Maranatha biddend. Waakzaam en blij, want Heiland is er door de Geest bij!

Nog altijd nieuw leven brengend waar dood heerst. Licht waar duister is. Hoop waar wanhoop hoogtij viert. Rust in menige ziel waar onrust huishoudt over zonde. Soms zó diep, dat mens zich afvraagt of hij/zij wel behouden kan worden door de Lieveling van Vader. Tótdat de Geest oren geeft voor wat het Wóórd hierover zegt.

Zei Bredero (1585-1618) ’t al niet: ‘t Kan verkeren! Immers wie zien we later zelfs in het huis van diaken Filippus in Caesarea verkeren: diens eerdere vijand Saulus van Tarsen (Hd.21:8). Dáárom: zeg nóóit nooit! Ook al lijkt de rol van Geest hier uitgespeeld: Hij is bepalender dan ooit!! Amen.


Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten