Avondmaalsdienst – zondag 12 september 2021 om 10.00 uur

Avondmaalsdienst – zondag 12 september 2021 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Je kunt deze dienst alleen bezoeken als je je hebt aangemeld voor diensten, voor een specifieke dienst bent uitgenodigd en deze uitnodiging hebt geaccepteerd!
 

Voorganger

Ds. Alex Brinkman
 

Muziek

Anita van der Molen (zang)
Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)

 

Kindernevendienst

Er is GEEN kindernevendienst. De eerstvolgende kindernevendienst is 19 september.
 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Intredelied: Psalm 26: 1,5 (O Heer, op wie ik pleit)
 • Votum & Groet
 • Klein Gloria: Liedboek 195 (Ere zij de Vader en de Zoon)
 • Gebed
 • Tien Geboden: Deuteronomium 5: 6-21, 6: 1-2
 • Zingen: Liedboek 905: 1,4 (Wie zich alleen door God laat leiden)
 • Gebed om de opening van de Schrift
 • Eerste Schriftlezing: 1 Johannes 1:5 – 2:2
 • Zingen: HemelHoog 297: 1,2 (Genade zo groot)
 • Tweede Schriftlezing: Romeinen 3: 21-26
 • Zingen: HemelHoog 297: 3,4 (Liefde zo groot)
 • Verkondiging
 • Antwoordlied: Nieuwe Liedboek 885: 1,2 (Groot is uw trouw, o Heer)
 • Avondmaal: uitnodiging & onderwijzing
 • Inzameling van de gaven (met instrumentaal intermezzo)
 • Tafelgebed
 • Inzettingswoorden & bediening
 • Danklied: Psalm 146c: 1,3,5 (Alles wat adem heeft love de Here)
 • Gebeden, uitmondend in het Onze Vader
 • Slotlied: Nieuwe Liedboek 418: 1-3 (God, schenk ons de kracht)
 • Zegen
 • Amen
 • Orgelspel

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten