Eredienst – zondag 11 oktober 2015 om 10.00

Eredienst – zondag 11 oktober 2015 om 10.00

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. E.G.H. Laseur
Thema: Wat krijg jij binnen?

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen en stil gebed
 • Zingen (staande): Liedboek nr. 74: 1, 2, 3
 • Bemoediging en groet (staande)
 • Zingen: Liedboek nr. 74: 4, 11, 14
 • Gebed van verootmoediging
 • Genadeverkondiging
 • Zingen: Liedboek nr. 923
 • Gebed om Gods Geest
 • Schriftlezing: Daniël 1: 1-9 (NBV)
 • Zingen: Liedboek nr. 141: 1, 4
 • Schriftlezing: Daniël 1: 10-21 (NBV)
 • Zingen: Liedboek: nr. 141: 5, 6
 • Kinderen groep 1 t/m 5 en 6 t/m 8 gaan naar nevendienst
 • Prediking n.a.v. Daniël 1: 5 (NBV)
 • Zingen: Zing in ‘s hemelsnaam nr. 77 (melodie: Liedboek voor de Kerken nr. 436)
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven, terwijl Robin de Vries op piano speelt
 • Zingen (staande): Liedboek nr. 969
 • Wegzending en zegen (staande, 3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 

Zelfstudievragen

Bijbelgedeelte voor zelfstudie
2 Koningen 24: 1-7

Vragen voor zelfstudie

 1. Waarom overkwam Juda de narigheid met Babel (2 Koningen 24: 3, 4)?
 2. In Daniël 1: 2 wordt de hand van de Heer in de geschiedenis van deze wereld duidelijk opgemerkt. Kan dit vandaag de dag ook nog?
 3. Wat zijn tegenwoordig verschillen tussen een wereld en bijbels gebrond onderwijs?

 

Samenvatting preek

Tekst: Daniël 1: 5 (NBV)

De koning wees hun een dagelijkse hoeveelheid toe van de spijzen en de wijn van zijn tafel. Na drie jaar onderricht zouden ze in dienst van de koning treden.

Elk jaar is ‘t weer spannend aan het begin van een nieuw seizoen voor catechese en jeugdwerk. Hoeveel jongeren kiezen voor een plek waar ze samen de stem van God en wat Hij te zeggen heeft, leren (her)kennen? Daar is ruimte en rust voor nodig. Hoe weinig daarvan hadden Daniël en zijn drie vrienden in Babel.

Ze zullen 13 à 14 jaar geweest zijn. Uitkomen voor wie je bent én wat je gelooft, is dan dubbel eng. Wat durf je nog te hópen, als het leven ‘in oorlogstijd’ is? Niels, jongen van 11 uit de kinderkerk in Ede, van wie ouders gescheiden zijn, met vriend van zus in drugs en broer die iemand neergestoken heeft, zei:

‘Het enige wat sterker is dan het kwade en verdriet, is God. Hoop op de Heer en je krijgt nieuwe kracht. Ik weet niet wat ‘t is om mishandeld, gepest of uitgescholden te worden; omdat ze je dik noemen of nerd. Maar wèl wat ‘t is om een gebróken hart te hebben. Maar op het moeilijkst, voelde ik dat God mij aanraakte.

Bij me was. En als u dat ook wilt, zal dat echt gebeuren. Maar wat dóe je, als je valt? Dan sta je weer op. Maar er zijn momenten, dat het je níet lukt om op te staan. Je wordt depressief. Als je 100x probeert op te staan en je geeft op, kom je dan overeind? Nee, maar als je écht wilt opstaan en verder leven: kóm dan!

Kom dan met je gebroken hart naar God. Toen mijn hart brak, besefte ik pas, dat God bestond. Ik ging meer bijbel lezen en zingen. Ik begreep meer en zocht rust in de natuur. Dáár heb ik God gevonden…’ Gemeente, wat is ‘t soms moeilijk en wat duurt ‘t lang om je níet ervoor te schamen om God nodig te hebben.

Babel zette drie middelen in om Joodse jongeren uit de buurt van hun God te houden. Daarvoor was heropvoedingsprogramma ontwikkeld van drie jaar. Báángarantie, als je bereid was om anders te gaan heten, eten en weten. Zoals Mozes in Egypte lekker werd gemaakt met een mooie toekomst aan het hof bij farao.

Met de woorden van onze tekst: De koning wees hun een dagelijkse hoeveelheid toe van de spijzen en de wijn van zijn tafel. Na drie jaar onderricht zouden ze in dienst van de koning treden. Anders gezegd: ‘Wat krijg je binnen?’ Gaat ‘t hier over vier Joodse jongens, die liever vegetariër blijven dan varkensvlees eten?

De grondlegger van kwamtum-mechanica en Nobel-prijsdrager Werner Heisenberg (1901-1976) peilt dieper waarom we soms nergens zijn. Hij zegt: ‘Oorzaak van meeste zwakheden in ons leven is, dat er achter onze daden geen duidelijke beslissingen zitten. En het Woord van God zet aan om te antwoorden op Zijn vragen: ‘Mens, wáár ben je?’ Hou je écht van Mij?’

Werkelijkheid is, dat we dan vaak bij het begin van tegenwind uitstappen. En vervolgens gaat er veel tijd zitten in zelfverontschuldiging over waarom dingen zijn gegaan zoals ze zijn gegaan. En dát is waarin jonge Daniël en vrienden voor ‘de zwijgende meerderheid’ voorbeeld zijn: ze zijn overal dezelfde.

Ook nu is er fijnstof-vervuiling.Op allerlei terreinen des levens. Het is niet makkelijk om volgens onze overtuiging te leven. Had Daniël ‘t dan makkelijker? Waarom danken we vóór en nà de dienst voor onze vrijheid? Leven uit de Hoofdbron is beslissend. Om ‘t te kunnen en willen, nam Daniël duidelijk besluit ‘in zijn hart (HSV:vs.8)!’

Hoe is ’t bij ons? In dagen van profeet Elia waren er nog 7000, die níet overstag gingen. Daniël léék alleen, maar zijn voorbeeld werkte door naar zijn vrienden. Hoe belangrijk zijn ouders, die hun kind leren bidden. Trouw te zijn aan de Naam, die Daniël draagt: God is Rechter. Hij geeft ons genade in Meerdere Daniël Jezus Christus (vs.9).

Zijn spijs is doen wat God zegt. Als Niels/Daniël/wij Hem ons hart geven, zorgt Hij weer onverwacht voor mensen op onze weg die steun geven. Zoals Daniël Aspenaz kreeg en diens medewerker. Want dit is ervaring in het leven van hem/haar, die zich níet langer schaamt voor de Koning en Zijn Rijk: die mens staat nóóit alleen! Amen.


Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten