Eredienst – zondag 1 juli 2018 om 10.00 uur

 • -

Eredienst – zondag 1 juli 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Dr. Hans Borst (Sleen)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Psalm 87: 1,2
 • (staande) Votum en groet
 • Zingen: Psalm 87: 3,4
 • Gebed
 • Zingen: Psalm 119: 21
 • Woord van genade
 • Zingen: Psalm 119: 34
 • Leefregel
 • Zingen: Psalm 119: 65
 • Schriftlezingen: Hosea 2:1-4; 13-18; 22; Lukas 15: 18-20 (HSV)
 • Aandacht voor de kinderen
 • Zingen: Lied 1005: 1,2,4
 • Preek
 • Zingen: Lied 286
 • Dankgebed en voorbeden
 • Collecte
 • (staande) Zingen: Lied 791: 1,4-6
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel