Eredienst (afscheid ds. E.G.H. Laseur) – zondag 17 september om 10.00 uur

Eredienst (afscheid ds. E.G.H. Laseur) – zondag 17 september om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. E.G.H. Laseur
Orgel: Dhr. B. Kok
Piano: Dhr. H. Vledder
Zang: Mevr. B. ter Kulve-Klamer
M.m.v. Voices of Bethel o.l.v. dhr. B. Eenkhoorn

Thema: Gelóóf in de stad!

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 119: 40,66
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 381
 • Gebed om Gods vergeving en Geest
 • Zingen: Nevendienstlied 6 (melodie: Liedboek 2013 nr. 801), terwijl de kinderen naar de nevenruimte gaat
 • Schriftlezing: Jona 3: 1-5 (BGT)
 • Nearer, my God, to Thee door Betteco ter Kulve-Klamer
 • Schriftlezing: Mattheüs 12: 41 (NBV)
 • Zingen: Liedboek 1973 nr. 292
 • Prediking n.a.v. Jona 3: 2b,5a (BGT)
 • Muzikaal meditatief door Voices of Bethel
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 315
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • (staande) Zingen: Zingen: Liedboek 2013 nr. 413
 • (staande) Wegzending en zegen
 • Zingen: Ga met God en Hij zal met je zijn.
 • Orgelspel

Na afloop van de dienst kunt u in de Grote Zaal afscheid nemen van ds. Laseur en zijn vrouw.
 

Samenvatting preek

Tekst: Jona 3: 2b en 5a (BGT)
‘Waarschuw de mensen in die grote stad. Vertel hun wat Ik tegen je zeg.’ De inwoners van Ninevé geloofden wat God gezegd had.

Als een mens een ingrijpende ervaring achter de rug heeft, kunnen er twee dingen gebeuren. Òf hij/zij is daarnà gevoeliger dan voorheen. Òf de person in kwestie reageert later met steeds meer onverschilligheid. Geen mens is in dit opzicht gelijk. Iedereen is weer anders. Dat zien we ook weer terug bij Jona.

Hij is dan wel weer letterlijk en figuurlijk ‘boven water’. Maar hóe hij er staat, moet allemaal nog duidelijk worden. Níet-willen-wat-God-wil had hem achterop gebracht. Maar hoe kom je na de ‘onderduikpoging’ er weer bovenop? Wat opvalt is dat, toen Jona zelf diep zat, hij bewuster is gaan bidden en zingen.

God zegt tegen Jona: ‘Ik probéér ‘t nog een keer met je!’ Met de woorden van het eerste deel van de tekst: ‘Waarschuw de mensen in die grote stad. Vertel hun wat Ik tegen je zeg.’ En ‘t is de vraag van vandaag ook vàn mij áán mij! Heb ik durf en moed gehad Bethel te vertellen wat God (waarschuwend) zei?

Als ik ledental en volume van kerkbalans als meetpunten neem, denk ik wat te weten. Maar is de gemeente dieper verankerd in het geloof? Is er een grotere bewogenheid gekomen voor deze stad met haar 160.000 inwoners? De 150.000e in 2001 maakte deel uit van ons hier in Bethel.

Dan nu een handvol gedachten. Staande op de drempel tussen Enschede en het Land van Maas en Waal. Na bijna een kwart eeuw samen met u als gemeente gaat u straks zónder ons verder. Met (die oproep tot) ‘geloof in de stad’. Om maar eens met een krantenkop te spreken bij studentenwerk: ‘loopt Enschede nu eerder uit voor het bidden of bier?’

De inwoners van Ninevé geloofden wat God gezegd had. Maar wat zei Hij dan? In taal van nu: ‘Stel niet uit tot morgen wat je vandaag doen kunt. Zet de wereld niet op z’n kop. Door met de wereld om je heen, mens/dier/plant, zo om te gaan alsof Ik God, er helemaal niet ben! Dat is een weg, die dóód loopt!’

En dan iets verrassends. Het tweede deel van de tekst zegt níet: ‘En zij geloofden Jóna!’ Nee, achter de prediking van Jona zagen ze Gód staan. Maar waar haal ik als boodschapper al exact 28 jaar het lef vandaan om het Woord van God vóór te houden? Was zo’n Jona als prediker ook niet door de mand gevallen?

Daarover zegt de Here Jezus later Zelf nog iets. Het enige teken, dat de profeet níet zichzelf stuurde maar gestúúrd was, is hij zélf. Alléén, er was niemand bij. Enkel Jona heeft het wonder van zijn eigen redding door God persóónlijk mogen meemaken. Maar eigenlijk weten we dit toch evenmin van Abraham?

Wat hadden ‘de vader aller gelovigen’ en Jona dan gemeenschappelijk? In het Hebreeuws staat er een zelfde werkwoord, waarvan bij ons weer het woordje ‘amen’ is afgeleid. Beiden hielden in hun dagen ‘voor wáár en zeker’ wat God zei. En dan nog even dit. Dit zeg níet ik maar dit gaat ook terug op de Here Jezus.

Eens op een dag zullen wij door de inwoners van Ninevé geoordeeld worden. Wáárom? Omdat er toen door God in die stad gelóóf gevonden werd. Nogmaals: níet de brenger, maar de boodschap is bepalend. En als de wisselwerking gemeente/voorganger er is, groeit ook dit Bethel uit tot eenparig ‘ja voor Jezus’!

Amen.


Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten