Bidstond voor gewas en arbeid – woensdag 9 maart 2016 om 19.30 uur

Bidstond voor gewas en arbeid – woensdag 9 maart 2016 om 19.30 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds Laseur (wijkpredikant)
Thema: Wat is de schat van jouw hart?

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed (door ambtsdrager)
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 119: 13, 14
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Benno Kok en Anita van der Molen-Holl: I adore Thee (Uit: Crucifixion van John Stainer)
 • Gebed om Gods Geest
 • Schriftlezing: Mattheüs 6: 19-24 (NBV)
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 907: 3, 4
 • Prediking n.a.v. Mattheüs 6: 21 (NBV)
  Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.
 • Benno Kok en Anita van der Molen-Holl: Licht dat ons aanstoot in de morgen (Liedboek 2013 nr. 601)
 • Dienst der voorbeden
 • Inzameling der gaven
 • Benno Kok en Anita van der Molen-Holl: Liefde Gods, die elk beminnen (Liedboek 2013 nr. 754)
 • (staande) Zingen: Liedboek 1973 nr. 465: 4, 5
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 

Samenvatting preek

Tekst: Tekst: Mattheüs 6: 21 (NBV)
Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.

Als je vandaag de dag vraagt wat de grootste schat is, zal het middelbare deel van de mensen én ouder hier te lande zeggen: gezondheid! Als je het aan de generatie daaronder vraagt, zal de reactie eerder zijn: geluk en hopelijk nog een pensioen. In het euro-tijdperk weten we niet meer zo heel goed wat waardevast is.

Als we kijken naar de dierenwereld vertonen we nog steeds heel wat overeenkomst met hamsters. In onderaardse holen leggen ze graanwintervoorraad aan. Iets wat met recht ‘diepte-investering’ genoemd kan worden. Onlangs werd er zelfs nog een pleidooi voor ‘ontspulling’ gehouden. Belofte: minder stress in huis…

Ergens vinden we de uitspraak van de Here Jezus ‘Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn’ in een bidstond lastig. Dan kunnen we misschien beter uit de voeten met ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’. In een tijd waar mens steeds meer is wat hij eet, weet je minder dan ooit wat je eet en hoe eraan gewerkt wordt.

Terwijl alles vooral ‘verantwoord’ moet zijn. Vindt ook Judas, toen hij niet goed werd van hoe Maria van Bethanië een dure fles nardus-olie (aan)brak voor de zalving van Jezus’ voeten. Hij vindt dit een vorm van geldpest, die beter aan armen ten goede kan komen (Joh.12:5). ‘Here Jezus, waar is in deze Úw hart?’

Bij deze tekst van Jezus merken we, dat dit woord van Jezus raakt aan de Achilles van aller geloofsleven. Want betekent het, als de Heiland tegen mij zegt: ‘Laat Gód jouw schat zijn!’ Ik persoonlijk kan mij dan verschuilen achter mijn werk en zeggen, dat het daarin in principe altijd om God gaat. Maar klópt ‘t wel?

Is echt allerbelangrijkst, dat ik Gods eigendom (=schat) ben en anderen in dat besef meeneem? Is dit werkelijk mijn één en al ? Die vraag aan mijzelf is eigenlijk de vraag aan héél Europa. Toen diaken Laurentius (#258) in tijd van christenvervolging te Rome voor rechtbank gesleept werd, kreeg hij als vraag dit.

Wáár hebt u het vermogen van de kerk gelaten? Zijn antwoord is even verpletterend als direct. Hij bracht de rechter in aanraking met armen en zieken, die hij verzorgde. Ziehier de schat van de kerk, zei hij. Toen en nu. De schat is hier ook nu nog één te zijn met naasten in nood. Juist in Europa, dat hierin een tegen zichzelf verdeeld huis lijkt.

Als Europa (weer) een ziel wil krijgen, ligt hier volgens paus Franciscus een unieke kans. Het tegenstrijdige aan dit geluid is, dat het klinkt uit een omgeving waar aardse schatten hoger opgetast liggen dan waar ook ter wereld. Salomo, een andere zoon van David, wéét waarvan hij spreekt als hij ‘hartbewaking’ voorstelt…

Van alles, waarover je waakt: waak vooral over je hart als bron van je leven (Spr.4:23). Want mammon heeft drie pijlen op de boog, waaraan veel mensen hun tijd aan verdoen: geld, sex of macht. Paulus noemt dit ‘de tegenwoordige wereld lief krijgen’ (2Tim.4:10a). Wie heeft er remedie tegen dit soort ‘hartfalen’?

‘Hoog, Sammy, kijk omhoog’ zong Ramses Shaffy (1933-2009) ooit. Ja, onze Schat in de hemel is nu aan rechterhand van God (Coll.3:1). Hij gaf ‘t God-zijn op om mij, bedelaar, te redden. Uit leven van jacht op schatten, die veel beloven en leeg achterlaten. Elke bídstond, ook thuis, laat Jezus mij/jou Gods Vaderhart zien! Amen.


Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten