belijdenisdienst – zondag 20 maart 2016 om 10 uur

belijdenisdienst – zondag 20 maart 2016 om 10 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds Laseur (wijkpredikant)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Liedboek nr. 25: 2, 5
 • (staande) Bemoediging en groet (waarna gaat de gemeente zitten)
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 838: 1, 2
 • Gebed
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 838: 3, 4
 • Schriftlezing: Mattheüs 5: 13-16 (NBV)
 • Zingen: Reinier Kleijer DV nr. 63 (melodie: Liedboek 2013 nr. 345)
 • Schriftlezing: Johannes 8: 12-20 (NBV)
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 653: 4
 • Kinderen groep 1 t/m 5 en 6 t/m 8 gaan naar nevendienst
 • Prediking n.a.v. Johannes 8: 12a en Mattheüs 5: 14a (NBV)
  Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Jullie zjn het licht in de wereld.’
 • Judith Paize en Eva Eenkhoorn: Sela – Wees bij Ons
 • Belijdenis van het geloof
 • Belijdenisvragen
 • Antwoord, zegen en belofte vanuit Gods Woord
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 913
 • Aanvaarding van elkaar
 • (staande) Zingen: Apostolische geloofsbelijdenis
 • Uitreiking van belijdenisgeschenken door ouderling Hiemstra
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • (staande) Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 382
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 

Samenvatting preek

Tekst:Johannes 8: 12a en Mattheüs 5: 14a (NBV)
Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Jullie zjn het licht in de wereld.

Van acteur en schrijver Arthur Japin (1956) is de uitspraak: ‘Zónder de zon niets nieuws.’ Variant op Predikers (1:9b): ‘Niets nieuws ónder de zon.’ Leven zónder licht: Hoe lang houd je ‘t vol? Germanen zagen in de winter óp tegen de oprukkende duisternis. Angst, dat de zon níet meer zou terugkeren. Wie is als de zon: ‘Ík, zegt Jezus!’

Wij knipperen dan met ogen, als wij iemand zó over zichzelf horen spreken. Ondubbelzinnig én aanmatigend vinden we dat: jezelf onmisbaar verklaren. Zíjn levenslicht bepalend voor óns levens-licht? Gelet op onderzoek van televisierubriek Kruispunt ziet 80% procent van onze bevolking dit anders. Reden om toekomst donker in te zien?

Néé, waarom?! De wereld heeft zo z’n eigen verlichting. Kan machtig veel. Filosofisch en psychologisch. Er is kennis. Mensen vragen: ‘Houdt ú het bij?’ Dan moet ik eerlijk zeggen – en sommigen weten ‘t natuurlijk al veel langer – : ‘Ik ben géén licht!’ Een aantal bollenbozen hier daarentegen wèl. Maar wat/wie is Here Jezus dan?

Aards geredeneerd: zoon van een timmerman. In Zijn dagen trok Hij níet op met hooggeschoolde, maar laaggeletterde mensen. ‘O, denken mensen van nu, in ‘t land der blinden…’ Dáárom kon Hij dus zeggen: ‘Ik ben het licht voor de wereld.’ Nee, gemeente, dan doen we de Heiland onrecht. Maar hoe ziet Hij dan licht-in-óns?

In elke tijd zijn er mensen, die van het licht naar de duisternis gaan. Onder aanvoering van onruststoker/engel des lichts/overste der wereld satan! Zoals er óók mensen zijn, die van duisternis naar het licht gaan. Niet vanwege hun licht, maar vanwege het Licht dat Jezus is. Mensen, die zich verzetten tegen eeltvorming op hun zielen.

Waardoor valt de stroom van het geloof ook steeds vaker bij ons uit? Licht de lamp van het geloof steeds zwakker op in ons leven? Lijkt kerkgang iets voor laatsten, die vergeten zijn om nog op tijd het licht uit te doen? Gaat de zondagswet van 1953 als een soort fossiel eruit? Met thuis ‘voor-het-geval-dát’ Bijbel als een soort noodaggregaat achter de hand.

Ja, hoe is ‘t bij ons? Ben je vurig en aanstekelijk? Licht-gevend mens? Geldt ook van ons wat Jezus zegt: ‘Jullie zijn het licht in de wereld.’ Waarom zegt Hij niet: ‘Probeer het te worden? Òf: Eigenlijk behoren jullie dit te zijn! Nee, jullie zíjn het!’ Benjamin en Laurens, vandaag laten jullie als belijdende leden je licht schijnen.

En, zoals ik jullie ken, vinden jullie het niet zo nodig zichtbaar te zijn. Maar hoe kun je nu voorkomen dat geloven wordt: ‘Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht dat wij zijn als kaarsjes in de nacht…Gij in uw klein hoekje en ik in ’t mijn?’ Maar hoeveel licht gaat hiervan uit, als jouw schijnsel in de wereld een poosje zwakker is?

Beamer Benjamin weet, dat een beam of light ook nog schijnt als je dit ‘samen’ met de gemeente doet. Als stad op de berg. Dan is de kans een stuk groter om reflectoren te blijven, die iets van het Licht der lichten blijven weerspiegelen. Zoals de maan. Van nature geeft de maan géén licht. Is hij donker en koud. En tóch straalt de maan.

Hoe is dit mogelijk? Wel, de maan krijgt licht van de zon toe gestraald. Hij doet niets anders dan dit weerkaatsen. En zodoende wordt hij een waardevolle lichtdrager. Ook al is hij zelf géén lichtbron. Ja, net als de maan mogen ook wij ons licht ontlenen aan de Zon, die Jezus Christus heet. Arthur Japin zegt: ‘Zónder de zon niets nieuws!’

Ik zeg hem dit na, als ook hij met de zon Jezus Christus zou bedoelen: Zonne der gerechtigheid! Alleen Híj brengt nieuw leven aan het licht. Op zoek naar aankomend talent hoorde wereldberoemde violist Yehudi Menuhin (1916-1999) een beginneling spelen. Na afloop vroeg hij aan diens conservatorium-docent: ‘Mag ik deze leerling van u?’

De man zei: ‘Ik zie weinig in hem!’ Menuhin reageerde: ‘Ik wèl!’ In de knop zag hij de bloem. Zo ziet de Here Jezus ook mogelijkheden in jullie én ons. Ja, Hij gelooft in ons, als Hij in ons mag zijn wie Hij is. Licht der wereld, dat ons tot kinderen des lichts maakt (Ef.5:8). Amen.


Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten