Avondmaalsdienst – zondag 20 november 2016 om 10.00

Avondmaalsdienst – zondag 20 november 2016 om 10.00

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. Laseur (wijkpredikant)
Thema: Werken aan vergeving!

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 27: 1, 2
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 315: 1, 2
 • Gebed om Gods Geest
 • Schriftlezing: Genesis 50: 15-26 (HSV)
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 364: 4, 5, 6
 • Zingen: Reinier Kleijer nevendienstlied 5, terwijl groep 6 t/m 8 naar de nevenruimte gaat (melodie: Liedboek 2013 nr. 134)
 • Prediking n.a.v. Genesis 50: 16b en 17a (HSV)
  Uw vader heeft voor zijn dood deze opdracht gegeven: Dit moeten jullie tegen Jozef zeggen: Och, vergeef toch de overtreding van uw broers en hun zonde, want zij hebben u kwaad gedaan.
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 32: 1, 3
 • Woorden der inzetting
 • (staande) Zingen: Apostolische Geloofsbelijdenis
 • Nodiging
 • (staande) Gezongen dankzegging: Liedboek 2013 nr. 675
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • (staande) Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 270
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 

Samenvatting preek

Tekst: Genesis 50: 16b en 17a (HSV)
Uw vader heeft voor zijn dood deze opdracht gegeven: Dit moeten jullie tegen Jozef zeggen: Och, vergeef toch de overtreding van uw broers en hun zonde, want zij hebben u kwaad gedaan.

Als ik Jozef zou zijn geweest, zou dit mogelijk mijn eerste vraag aan de broers zijn: Komen jullie uit jezelf òf zijn jullie gestuurd? De vraag stellen is ergens ook meteen het antwoord geven. Immers Jozef was in Egypte tot grote hoogte gestegen en de broers konden niet zomaar meer op gelijke voet met hem omgaan.

Zeker niet na alles wat er onderling tussen hen voorgevallen was. Zolang vader Jakob leeft, houden Jozef en broers zich nog in. Vertrouwen ze erop, dat Jozef de kaart van de wraak niet te hard zal spelen. Maar hoe daarnà verder? Het was moeilijk om een dreigingsanalyse van het leven bij de familie Israël te maken.

En niets is zo tijdelijk als de gunst van mensen. Mensen kunnen via de bloedband broers van elkaar zijn, maar daarom ervaren ze elkaar nog niet altijd als zodanig. De broers van Jozef vluchten daarom naar voren. Met woorden van het eerste deel van onze tekst: Uw vader heeft voor zijn dood deze opdracht gegeven: Dit moeten jullie tegen Jozef zeggen: Och, vergééf toch.

Gemeente, het loopt weer tegen de advents- en kersttijd. En voor alle zekerheid proberen mensen dan nà te gaan of de kust voor het familieleven bij hen dan wel helemaal veilig is. En niets is dan zo mooi en tegelijk ook zo moeilijk als werken aan herstel van wat stuk is. Van Jozef lezen we zevenmaal, dat hij in tranen is.

Nu wil het geval dat we kwaad wat óns aangedaan is erger vinden dan het onschuldige wat wij anderen aandeden. Van een deel van het kwaad van anderen maken we op een gegeven moment géén werk meer, want dit slijt door de tijd. Of we hebben er een nieuwe kijk op. Of we bedekken het met de mantel der liefde.

Maar is dit hetzelfde als vergeving? Dat is een spannende vraag. Zodra de broers willen weten hoe het ervoor staat, zeggen ze met het tweede deel van de tekst: Och, vergeef toch de overtreding van uw broers en hun zonde, want zij hebben u kwaad gedaan. Jozef relativeert bewust: Bedenk goed, ik ben God niet (vs.19b)!

Gemeente, ooit was er een ándere Jozef. De Wáre! Hij, Jezus, is Zelf wèl God. Ook Hij huilt zodra mensen van Jeruzalem Hem verwerpen (Lc.23:28). Ook deze Koning werd Knecht. Hij redde niet enkel zijn familie, maar heel Zijn volk van de ondergang. Vijanden zeiden: Hij deed niets fout (Lc.23:41)!

Wie in Zijn verzoeningswerk gelooft, ontvangt een nieuwe kracht die alle verstand te boven gaat. Een nieuwe bewogenheid voor zichzelf. En voor (foute) broers en zussen. Zijn lichaam en bloed zijn blijvende spijzen voor het leven van onze ziel. Wie Heilig Avondmaal viert, kiest voor Zijn werk(en) aan vergeving…

Amen.


Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten