Avondmaalscollecte zondag 28 januari 2018

  • -

Avondmaalscollecte zondag 28 januari 2018

Categorie:Collectes diaconie

Leprastichting

Onrein, onrein! Je zou het maar over jezelf moeten roepen! Een waarschuwing zodat anderen uit de buurt blijven. In de Bijbel lezen we dat leprapatiënten (melaatsen) werden gemeden en uitgesloten. Helaas is dat vandaag de dag vaak niet anders. Nog steeds worden duizenden leprapatiënten door dorpsgenoten, kennissen en soms zelfs familie met afschuw gemeden. Kunt u zich voorstellen hoe eenzaam zij zich voelen? Gelukkig zijn er artsen en verpleegkundigen die in onze lepraziekenhuizen zich in navolging van Jezus liefdevol inzetten voor deze patiënten. Jezus had de melaatsen lief en raakte hen aan. Zo krijgen patiënten in onze ziekenhuizen ook aandacht, liefde en een arm om zich heen. Door uw bijdrage aan deze collecte krijgen zij de zorg en liefde die ze zo hard nodig hebben.

De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.