Maandelijkse Archieven: november 2017

Avondmaalsdienst – zondag 19 november 2017 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. Robbert Jan Perk (Hellendoorn)
Thema: Het Hogepriesterlijk Gebed

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Psalm 133: 1,2,3
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Hemelhoog 220: 1,2
 • Gebed om de verlichting met de Heilige Geest
 • Zingen: Hemelhoog 503
 • Kinderen gaan naar de nevendienst
 • Schriftlezing: Johannes 17: 1-12 (HSV)
 • Zingen: Lied 536: 3
 • Schriftlezing: Johannes 17: 20-26 (HSV)
 • Zingen: Hemelhoog 402
 • Prediking
 • Zingen: Apostolische Geloofsbelijdenis
 • Dienst der Voorbeden voor kerk en wereld
 • Zingen: Lied : 4
 • Onderwijzing
 • Zingen: Lied 672: 5
 • Avondmaalsgebed
 • Avondmaalsviering
  • Gezongen dankzegging: Lied 908: 1,6,7
  • Tafellezing: Openbaring 5: 9-14
 • Dankgebed
 • Inzameling der gaven
 • (staande) Zingen: Lied 416: 1,2,4
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

Jongerendienst – zondag 12 november 2017 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Proponent Willem Jan de Hek (Amsterdam)
Thema: Vertrouwen in de toekomst!

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Lied 84a
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 122: 1,3
 • Gebed van inkeer
 • Leefregel voor ons leven
 • Zingen: Hemelhoog 539
 • Gebed om de verlichting met de Heilige Geest
 • Introductie kinderlied
 • Kinderlied: Hemelhoog 70
 • Kinderen gaan naar de nevendienst
 • Luisterlied: Al Kol Ele
 • Bijbellezing: Psalm 122: 1-9
 • Luisterlied: Yerushalayim Shel Zahav
 • Verkondiging
 • Zingen: Lied 756: 1,2,3,6
 • Dankgebed en voorbeden, afgesloten met het “Onze Vader”
 • Inzameling van de gaven
 • (staande) Zingen: Lied 766: 1,3
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 5 november 2017 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. H.J. van Maanen (IJsselmuiden)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Aanvangslied: Psalm 93: 1-4
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Lied 722: 1-3
 • Wetslezing: Romeinen 14: 1-6, 9-11
 • Zingen: Psalm 133: 1, 2
 • Gebed
 • Schriftlezing: Habakuk 1:1 – 2:4 (NBV)
 • Zingen: Psalm 1: 1-3
 • Kinderen gaan naar de nevendienst
 • Verkondiging
 • Zingen: Evangelische Liedbundel 56
 • Gebeden
 • Collecte
 • (staande) Slotlied: Opwekking 717
 • (staande) Zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

YouTube
Op de pagina over de Alpha-Cursus staat een linkje naar een YouTube filmpje. Als u deze pagina opent plaatst YouTube cookies.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten