Hemelvaartsdienst – donderdag 10 mei 2018 om 10.00 uur

 • -

Hemelvaartsdienst – donderdag 10 mei 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: prop. R. van der Kaap (Enschede)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Lied 146C: 1,2
 • (staande) Gezongen votum en groet
 • Zingen: Lied 146C: 4
 • Kyriegebed
 • Zingen Gloria: Psalm 148: 1,2
 • Moment met de kinderen
 • Schriftlezing: Handelingen 1: 1-11 (NBV)
 • Zingen: Lied 666
 • Schriftlezing: Lucas 24: 46-53 (NBV)
 • Zingen: Acclamatie na de lezingen
 • Prediking
 • Zingen: Lied 886
 • Danken en bidden, stil gebed, gezongen Onze Vader (lied 369B)
 • Inzameling der gaven – kinderen terug uit de nevendienst
 • (staande) Zingen: Lied 663
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel