Eredienst – zondag 7 januari 2018 om 10.00 uur

 • -

Eredienst – zondag 7 januari 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. Ferry Buitink (Heino)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Psalm 72: 1,3,5
 • (staande) Votum en groet
 • Zingen: Psalm 72: 7
 • Gebed
 • Zingen: Psalm 6: 1,2
 • Woord van genade (uit Psalm 103)
 • Zingen: Lied 103C: 1,2,5
 • Leefregel
 • Zingen: Lied 314
 • Aandacht voor de kinderen
 • Zingen: Lied 520
 • Schriftlezingen:
  • Jesaja 60: 1-6 (NBV)
  • Mattheus 2: 1-12 (NBV)
 • Zingen: Lied 526: 1,4
 • Preek
 • Zingen: Evangelische Liedbundel 189A
 • Gebeden
 • Collecte
 • (staande) Zingen: Lied 416
 • (staande) Zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel