Eredienst – zondag 13 mei 2018 om 10.00 uur

 • 0

Eredienst – zondag 13 mei 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: kand. Y.R.M. Breemes (Rijssen)
Thema: Laat hen één zijn

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Psalm 87: 1-3
 • (staande) Votum en groet
 • Zingen: Hemelhoog 667: 1-3
 • Opdracht voor de gemeente: Romeinen 12:9-21 (NBV)
 • Zingen: Hemelhoog 214: 1,2
 • Gebed
 • Kinderen mogen naar de nevendienst gaan
 • Schriftlezing: Johannes 17: 14-26 (NBV)
 • Zingen: Psalm 133: 1,3
 • Prediking
 • Zingen: Lied 968: 2,3,5
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven – kinderen terug uit de nevendienst
 • (staande) Zingen: Hemelhoog 677: 1-3
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

Plaats een reactie