;-Cursus

Wat staat er nu eigenlijk in de Bijbel?

Is er een rode draad in de Bijbel?

Twee vragen, en wellicht heeft u nog wel meer vragen en vraagtekens bij de Bijbel. Eén van de talen waarin de Bijbel oorspronkelijk geschreven werd, was Grieks. ; is het Griekse teken voor het vraagteken. Vandaar de naam van deze cursus: ;-Cursus.

Tijdens de cursus gaan we in grote lijnen door de Bijbel heen, zodat u wegwijs wordt gemaakt in het boek, een overzicht krijgt van de inhoud ervan en zicht krijgt op de rode draad die door de Bijbel loopt. De cursus is voor iedereen bedoeld. Of u nu al van de Bijbel afweet of niet, of u gelovig bent of niet of iets er tussenin. De Bijbel, en dus ook deze cursus, is er voor iedereen.

U kunt het cursusmateriaal online lezen. Het staat iedereen vrij om het materiaal van de ;-cursus te gebruiken tot eer van God. Wij danken Hem dat deze tot stand mocht komen.

Naast de Bijbel hebben we o.a. gebruik gemaakt van de volgende boeken:

 • De Wederkomst van Christus – ds. A.M. Berkhoff
 • Huis van goud, welkom – van de stichting Evangelie Lektuur
 • Zie Hij komt…! – bijbestudies Hervormd Gereformeerde Jeugdbond
 • Atlas van de Bijbel – John Rogerson

Heeft u naar aanleiding van het lezen van de cursus vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact op via ons contactformulier.

 

Cursusmateriaal

Voorwoord

Oude Testament

 1. Genesis 1-11
 2. Genesis 12-50
 3. Van Exodus tot David
 4. Van David tot de ballingschap
 5. Jesaja, Jeremia, Daniël
 6. Daniël en Ezechiël tot en met Maleachi
 7. Vragen over het Oude Testament

Nieuwe Testament

 1. De evangeliën – deel 1
 2. De evangeliën – deel 2
 3. Handelingen
 4. De brieven
 5. Openbaring 1-9
 6. Openbaring 10-22