Wie zijn de heiligen waartegen het vierde beest in Daniël vecht?

In Daniël wordt gesproken van het vierde beest dat tegen de heiligen vecht. Wie zijn die heiligen?

Op de kop van het vierde beest zijn tien horens die tien koningen voorstellen. Deze koningen zullen uit het vierde koninkrijk voortkomen. En na deze tien zal de antichrist opstaan. Deze zal een grote mond tegen God hebben en tegen de heiligen vechten. Maar wie zijn nu die heiligen?
De heiligen zijn die mensen die apart gezet zijn voor God, die God toebehoren om Hem te dienen. Precies zoals Jezus ook apart is gezet, geheiligd, om God te dienen.

Het gaat daarbij dus om Gods kinderen, Gods volk. Daarbij denk je natuurlijk gelijk aan Israël, maar ook aan de christenen. Dit zijn alle mensen die bij Jezus horen en daarmee door Hem ook tot Gods volk zijn gaan horen. Alle mensen dus, die God dienen, die Hem toebehoren.
Van de heiligen in Daniël 7 wordt overigens meer gezegd: Eerst ziet het er heel somber uit voor deze heiligen van God. De anti-christ zal tegen hen strijden, hen overwinnen en te gronde richten. Maar dan….dan komt God om te oordelen en de heiligen recht te verschaffen. De antichrist wordt gedood en zijn lichaam vernietigd. En daarna mogen de heiligen het koningschap in bezit nemen, voor eeuwig. Voor eeuwig samen met Jezus, hun Heer en Koning!