Gebruikt God de natuur om wonderen te doen?

Gebruikt God de natuur om wonderen te doen? Denk bijvoorbeeld aan het manna in de woestijn en het terugtrekken van het water van de Schelfzee.

Ja, alles, heel de schepping, staat tot beschikking van God. Hij heeft haar immers Zelf gemaakt.

Zo heeft Hij een keer de zon doen stilstaan om de dag te verlengen, of zelfs de zon een stukje terug laten gaan als teken aan Hizkia dat hij zou genezen. We lezen over een ezel die praat, een struik die brandt maar niet verbrandt, mensen die in het vuur gegooid worden maar niet verbranden. We horen over vogels die Elia van brood en vlees voorzien, over ijzer dat drijft op water. We lezen over de regenboog die ook wij nog kunnen zien. We lezen zelfs over mensen die dood zijn en weer levend worden. Maar, ook als de natuur meedoet, in wat voor vorm ook, het zijn wonderen. Soms zelfs wonderen die extra moeilijk te accepteren zijn omdat ons verstand het niet pikt als we iets niet begrijpen.

Wat is het dan heerlijk als je kan geloven als een kind: Mijn papa kan alles!!!