Was de hele aarde net zo mooi als het paradijs na de schepping?

De Bijbel zegt er naar mijn weten niets over. Dus kan ik alleen mijn fantasieën delen:

Een lusthof, paradijs, is een soort tuin, maar wel de heerlijkste die je je kon bedenken.
Als alles even mooi is, ook er buiten, is er dan iets dat heel speciaal is? God maakte een extra mooi plekje voor ‘de mens’. Daarom ga ik er van uit dat het buiten het paradijs niet even mooi was. Er stonden vast wel planten en bomen, maar misschien was de rangschikking wel extra mooi. Hier ontspringt het water ook, dus verderop is de groei dan misschien minder fris. En: de bomen die in het midden stonden, staan niet buiten het paradijs. Anders zouden Adam en Eva alsnog van de boom des levens kunnen eten….

Die boom wordt in het Nieuwe Testament in Openbaringen nog weer genoemd:
Openb.2:7 [de brief aan Efeze]
Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal
Ik te eten geven van de Boom des levens die midden in het paradijs van God staat.
In Openb.22:2 komt de boom voor in het Nieuw Jeruzalem.

Het geeft wel sterk de indruk dat het paradijs toch anders was…..