Hoe konden Adam en Eva goed en kwaad scheiden voor de zondeval?

Adam en Eva kenden het kwaad nog niet, hadden er geen ervaring mee.
Hoe konden ze het dan wel herkennen wat niet goed was?

Het is waar dat Adam en Eva nog geen helder onderscheidingsvermogen hadden van wat kwaad is en wat goed. Maar wat ze wel wisten: ze waren ondergeschikt aan hun Schepper (Gen.2:15-17). Ze krijgen opdrachten van God. En ook een opdracht is: het niet eten van de boom waardoor je goed en kwaad zult kennen.

Een klein kind weet ook nog niet wat goed en fout is. Maar als een moeder zegt: dat mag je niet doen, en hij doet het toch, leert hij van het gevolg dat dat heeft [een boze moeder, een tik, in de hoek] dat dat kwaad is. En als het kind iets doet en geprezen wordt, is dat kennelijk goed.
De moeder wil het kind geen tik verkopen, maar wel het beste voor het kind: het leren wat wel en niet kan.

God wil ook het beste voor Zijn kinderen; het is goed voor hen dat ze naar Hem luisteren en niet aan die boom zitten. Toen ze dat toch deden, merkten ze direct hoe verkeerd dat was…

Maar God had hen liever willen prijzen…