Voorwoord

Waarom deze cursus? We merkten dat er steeds meer mensen zijn die wel een heleboel Bijbelverhalen kennen, maar ze niet met elkaar in verband kunnen brengen. Het overzicht ontbreekt: de rode draad door de Bijbel heen. We wisten ook dat er veel vragen overbleven voor onder andere de cursisten van de Alpha Cursus en we wilden graag nog meer informatie geven.

Daarom willen we laten zien hoe de Here God vanaf het begin tot het eind Zichzelf laat zien als trouw, liefdevol, heilig, almachtig. En hoe alles in het teken staat van Zijn verlangen dat wij mensen, samen met Hem en de hele kosmos, in een volkomen harmonie zullen leven. Hij heeft dat verlangen ook in ons hart geplant en wakkert het steeds weer aan.