Cursus Bijbelse Feesten

Overal waar mensen samenleven zijn er geregeld feesten. Het is goed om te vieren, om bij leuke of bijzondere dingen stil te staan. Om terug te kijken naar toen, stil te staan bij nu, en een blik te werpen op de toekomst. Op die manier vieren we ook in onze kerk diverse feesten. De feesten die wij vieren hebben heel diverse oorsprong. Sommige, zoals Pinksteren, hebben hun wortels in het oude testament, terwijl anderen, zoals Kerst, geen Bijbelse oorsprong hebben.

Een deel van de feesten die wij vieren hebben dus hun oorsprong in het oude testament, om preciezer te zijn in de Thora, de vijf boeken van Mozes. In Leviticus staan een zevental feesten, waarvan wij eigenlijk alleen Pesach (Pasen) en Wekenfeest (Pinksteren) denken te kennen, en in afgeleide vorm vieren. Er zit echter veel meer betekenis in de feesten, en in het bijzonder in de samenhang van de feesten.

Dit zevental kun je verdelen in 3+1+3 feesten. Daarbij hebben de eerste drie voorjaarsfeesten “bevrijding” als hoofdthema, het middelste feest draait om “God met ons”, terwijl de drie najaarsfeesten de blik leggen op “verzoening”. Het is een schitterend beeld van Gods plan met ons eigen leven, en Gods plan met de wereld.

Komend najaar willen we de inhoud van de Bijbelse feesten gaan uitdiepen. In een achttal avonden willen we met elkaar bespreken wat de betekenis is van de Bijbelse feesten. We gaan allereerst na wat dit in de meer oorspronkelijke setting van het Jodendom betekent. Vervolgens onderzoeken we hoe Jezus het gevierd zal hebben, en wat de relatie is tussen deze feesten en Jezus’ leven, sterven, opstanding en wederkomst. Tot slot willen we kijken wat we er in ons eigen leven mee kunnen, met een blik op nu en op de toekomst.

 

Inhoud van de cursus

De cursus bestaat uit een 8-tal avonden. U kunt inlopen vanaf 19.30 uur. Om 20.00 uur starten we en de avond duurt tot 22.00 uur. Hieronder vindt u de cursusdata en de inhoud van de cursus per avond.

7 september: Introductie

 • Parallellen en verschillen tussen de “Joodse” en de “Christelijke feesten”
 • De Sabbat

28 september: De week van Pesach

 • Pesach, Ongezuurde broden, eerstelingen
 • Betekenis in het oude testament
 • Jezus lijden, sterven en opstanding

12 oktober: Sjavoe’ot

 • Wekenfeest
 • Betekenis in het oude testament
 • Parallel met Pinksteren

26 oktober: Yom Teruah – Yom Kippoer

 • Bazuinenfeest, Grote verzoendag
 • Betekenis in het oude testament
 • Inkeer en verzoening in het Christelijk geloof

9 november: Soekkot en Simchat Thora

 • Loofhutten, vreugde van de Thora
 • Betekenis in het oude testament
 • Verwachting en wat is onze bron

23 november: Chanoeka, Poerim, HaShoah

 • Setting en betekenis van de feesten
 • Bevrijding van onderdrukking
 • Lichtfeest – parallel met Kerst?

4 januari: Het joodse huwelijk

 • Hoe zit het ritueel in elkaar?
 • Hoe past Jezus dit toe op de kerk als bruid?
 • Jezus en de joodse bruiloft
 • Laatste avondmaal als verlovingsfeest

1 februari: Hoe laat is het op Gods klok?

 • Daniël’s beeld – vertaling naar geschiedenis
 • Huidige situatie in het Midden-Oosten
 • Technologie – nieuwe toren van Babel
 • Wat betekent dit voor ons?

 

Opgave

In verband met de voorbereiding stellen wij het op prijs om te weten of u belangstelling heeft. Graag daarom (vrijblijvend) opgeven via ons contactformulier.


Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten