Zonnegolf

De opnamedienst Zonnegolf maakt opnamen van kerkdiensten in de Bethelkerk. Deze opnamen (op DVD met beeld en geluid) worden verspreid onder mensen die wegens omstandigheden niet (meer) in staat zijn de kerk te bezoeken. Ook is het mogelijk voor belangstellenden DVD’s na te bestellen voor € 2,00 per stuk.

Verder is het mogelijk om van de dienst, of enkel van de preek, een geluidsopname als mp3 bestand te ontvangen.

De Zonnegolf is in 1964 opgericht naar aanleiding van een preek van Ds. Juckema, destijds de predikant van de Bethelkerk, met het doel om opnamen van de Zondagse Eredienst m.b.v. bandrecorders te bezorgen bij de mensen thuis. In 1965 werd de “Christelijk Protestantse Stichting De Zonnegolf” notarieel opgericht. In de jaren daarna werden er ook recorderdiensten opgericht in andere wijkkerken van Hervormd Enschede.

In de loop van de jaren werden de grote bandrecorders vervangen door handzamere cassette recorders en momenteel worden de opnames geleverd op DVD’s, met beeld en geluid, die op elke TV bekeken kan worden. In 2007 is de stichting opgeheven omdat gezamenlijke stadsbrede activiteiten steeds minder werden. Voor de Bethelkerk zijn de activiteiten voortgezet en ondergebracht bij het College van Kerkrentmeesters.

Elke Zondag wordt in de studio achter de kerk, de Eredienst opgenomen en in de week daarop wordt er een naprogramma opgenomen met geestelijke liederen. Op de Zondag daarna, wordt die opname gekopieerd op momenteel ruim 30 DVD’s. Na de dienst worden de DVD’s door meerdere bezorgers opgehaald en bezorgd bij de kijkers thuis.

Indien gewenst worden ook rouw en trouw diensten opgenomen.

Voor het bestellen van een DVD of mp3 bestand kunt u contact opnemen met de Zonnegolf via ons contactformulier.