Oog voor de wereld

De kerk is er niet voor zichzelf, maar om het Koninkrijk van God zichtbaar te maken in een wereld die God steeds minder kent. Een kerk hoort zichtbaar te zijn in de samenleving.

Hoe kunnen we op een aansprekende, aantrekkelijke en appellerende manier kerk-zijn voor de mensen om ons heen? Hoe kunnen we de liefde van Christus zichtbaar maken door de samenleving te dienen in woord en daad? Hoe kunnen we relevant bijdragen aan het maatschappelijk debat? Hoe kunnen we samenwerken met andere kerken en verwante organisaties? Hoe kunnen jeugdbewegingen meer en nauwer samenwerken? Belangrijke vragen voor een kerk die oog voor de wereld wil hebben.

De Bethelkerk wil zo’n kerk zijn. Allereerst door hart te krijgen voor de buitenwereld en bewogen te raken met haar noden. Om daarna in woord en daad een bijdrage te leveren aan het lenigen van die noden.