Jeugd en jongeren

Jongeren zijn het heden en de toekomst van de kerk. Het is van essentieel belang voor het voortbestaan van de kerk dat jongeren ruimbaan krijgen om zichzelf te leren kennen in het licht van het evangelie. Daarbij is het blijvend van belang om te zoeken naar nieuwe vormen van kerk-zijn, en ook naar echtheid. In een wereld waarin vele zaken strijden om de tijd en aandacht van de jongeren, is het van groot belang om als kerk relevant en aansprekend te zijn voor jongeren.