Beleidsplan

In afhankelijkheid van God willen we bouwen aan een gemeente waarin Hij geëerd wordt. Het beleidsplan, waarvan periodiek een nieuwe versie verschijnt, draagt daaraan bij. Het beschrijft de visie, de doelen en de activiteiten van de Bethelkerk Enschede.

De speerpunten oog voor elkaar, jeugd en jongeren en oog voor de wereld komen uit het beleidsplan.

Via de onderstaande link kunt u het beleidsplan downloaden.
Beleidsplan 2017-2020

Gedurende de looptijd wordt het beleidsplan een aantal maal geëvalueerd, om te kijken of het nog actueel is.
De evaluaties zullen op deze pagina worden gepubliceerd. Op het moment zijn er nog geen evaluaties.