Wie zijn wij?

De Bethelkerk is een Protestantse gemeente van bijzondere aard te Enschede met zo´n 450 leden. Gods Woord, het geloof in de Here Jezus Christus en de bindende kracht van de Heilige Geest vormen onze uitgangspunten. We nodigen iedereen uit deze betrokkenheid met God en elkaar met ons te delen tijdens de diensten en kerkelijke activiteiten.
 

Aquarel: dhr. H.J. Kulsdom, circa 1995

 

Geschiedenis

Het liberale gedachtegoed leidde in de negentiende eeuw tot scheuringen in de Hervormde Kerk. De in 1872 opgerichte Vereniging Christendom wilde in Enschede binnen deze kerk meer ruimte bieden aan bijbelgetrouwe predikanten. Onder de vlag van de Hervormde Kerk van Enschede kreeg de Bethelkerk in 1967 toestemming wekelijks rechtszinnige predikanten voor te laten gaan.

Dit leidde tot een sterke groei van de gemeente. In 1978 kreeg de Bethelkerk dan ook toestemming voor de start van een buitengewone wijkgemeente. In 2004 werd de Bethelkerk een wijkgemeente van bijzondere aard (Wba) onder de PKN-vlag. Na het vertrek van ds. Jukema in 1973 werd ds. Louwerse in 1982 de eerste predikant van de Bethelkerk. In 1995 nam ds. Laseur het stokje van hem over. Hij leidde de Bethelkerk 22 jaar, tot 1 oktober 2017. Sinds die datum is de predikantsplaats in de Bethelkerk vacant.

De Bethelkerk maakte voorheen deel uit van de Protestantse Gemeente Enschede, maar is sinds 26 november 2016 een zelfstandige Protestantse gemeente geworden. We blijven echter verbonden met de Protestantse Gemeente Enschede via de verschillende activiteiten die we samen ontplooien.

De Bethelkerk onderhoudt daarnaast ook goede contacten met de Nederlands Gereformeerde Kerk in Enschede.
 

Kerkgebouw

Het gebouw van de Bethelkerk bestaat in zijn huidige vorm sinds 1952. Het is het tweede gebouw van de Bethelkerk. Het eerste gebouw, dat aan de Haaksbergerstraat stond, werd op 22 februari 1944 getroffen door een bombardement van de geallieerden. Door dit bombardement werd het kerkgebouw onherstelbaar beschadigd.

Hieronder een foto van het eerste gebouw van de Bethelkerk, vóór het bombardement.
 

 
De afbeeldingen hieronder laten de schade zien die ontstond ten gevolge van het bombardement.
 

Bethelkerk-3-(na-bombardement-22-02-1944)
Bethelkerk-2-(na-bombardement-22-02-1944)
Bethelkerk-1-(na-bombardement-22-02-1944)

 
Het huidige gebouw, dat sinds 1952 dienstdoet, is gebouwd op zo’n 100 meter afstand van de plek van het eerste gebouw. Hieronder een aantal sfeerimpressies van het huidige gebouw.
 

0-057
002
004
005
012
013
0-024---kopie
008
0-016---kopie
0-029---kopie
010
011
016
014
015

 
 
 
oude website