Steun ons

Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Voor de een is het dat markante gebouw in de stad, voor de ander een gemeenschap van gelovigen. Het is de plek waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot bezinning komt. Waar u geïnspireerd wordt en waar u kunt ontmoeten.

Die momenten zijn niet in geld te vertalen, maar kosten wel geld. Uw financiële bijdrage aan de Bethelkerk is daarom van harte welkom. Bovendien is uw gift aftrekbaar van de belasting.

Als u een gift wilt overmaken heeft u de volgende mogelijkheden.

 
Giften kerkelijke gemeente
Uw gift aan de kerkelijke gemeente kunt u overmaken op rekeningnummer NL 68 INGB 0002032692
t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde WBA.

U kunt dit doen onder vermelding van een van de volgende bestemmingen:

  • Kerkelijke bijdrage
  • Extra gift
  • Gift Bethelbode
  • Gift Jeugdwerk
  • Gift Zondagsschool
  • Gift H.V.D.

 
Giften diaconie
Uw gift aan de diaconie kunt u overmaken op rekeningnummer NL 41 RABO 0396896448
t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente van bijzondere aard Bethelkerk te Enschede.

U kunt dit doen onder vermelding van een van de volgende bestemmingen:

  • Diaconie
  • Roemeniëfonds

 
Giften kerkkoor
Uw gift aan ons kerkkoor kunt u overmaken op rekeningnummer NL 19 ABNA 0621127981
t.n.v. Voices of Bethel.

 
We danken u hartelijk voor uw bijdrage aan de Bethelkerk!