Levende Woorden

22-04-2018 20:00 - 22-04-2018 21:30

We zijn dankbaar voor de positieve reacties die er steeds weer mogen zijn op (en na) de bijeenkomsten. We leren van elkaar en doorgronden de woorden beter door de bijdrage van zoveel verschillende mensen. We geven u daarom ook enthousiast een nieuwe tekst mee: in april denken we na over Spreuken 4:23.

Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven.

U bent van harte welkom voor de bespreking van de tekst bij fam. Brouwer, Weldammerbos 15. Neem gerust anderen mee.

Verwante activiteiten

 • 30-10-2016 20:00 - 30-10-2016 21:30
  Bij gebrek aan een Bijbel, schreef een rondtrekkende Chinese evangelist bij zijn vertrek vijf Bijbelteksten op vijf stenen en liet die achter bij zijn kleine pas-bekeerde gemeente. De nieuwe gelovigen bestudeerden deze woorden aandachtig en namen ze mee hun leven in. Ze deelden met elkaar wat deze woorden voor hen gingen betekenen. En Gods Woord bracht grote rijkdom en groei. Zo nemen wij in onze gemeente ook iedere maand een Bijbeltekst mee ons leven in en delen met elkaar wat ze voor ons gaat betekenen. De tekst deze maand is: "Waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid (2 Cor. 3:17)" Als je erbij wilt zijn om te horen of te vertellen hoe deze tekst voor ieder is gaan leven, kom dan naar Elbertbos 30 (fam. Brouwer).
 • 03-11-2016 13:00 - 03-11-2016 14:30
  Bij gebrek aan een Bijbel, schreef een rondtrekkende Chinese evangelist bij zijn vertrek vijf Bijbelteksten op vijf stenen en liet die achter bij zijn kleine pas-bekeerde gemeente. De nieuwe gelovigen bestudeerden deze woorden aandachtig en namen ze mee hun leven in. Ze deelden met elkaar wat deze woorden voor hen gingen betekenen. En Gods Woord bracht grote rijkdom en groei.

  Zo nemen wij in onze gemeente ook iedere maand een Bijbeltekst mee ons leven in en delen met elkaar wat ze voor ons gaat betekenen.

  De tekst deze maand is: "Waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid (2 Cor. 3:17)"

  Als je erbij wilt zijn om te horen of te vertellen hoe deze tekst voor ieder is gaan leven, kom dan naar Keppelerdijk 87 (fam. Zevenbergen).
 • 27-11-2016 20:00 - 27-11-2016 21:30
  Bij gebrek aan een Bijbel, schreef een rondtrekkende Chinese evangelist bij zijn vertrek vijf Bijbelteksten op vijf stenen en liet die achter bij zijn kleine pas-bekeerde gemeente. De nieuwe gelovigen bestudeerden deze woorden aandachtig en namen ze mee hun leven in. Ze deelden met elkaar wat deze woorden voor hen gingen betekenen. En Gods Woord bracht grote rijkdom en groei.

  Zo nemen wij in onze gemeente ook iedere maand een Bijbeltekst mee ons leven in en delen met elkaar wat ze voor ons gaat betekenen.

  De tekst deze maand is: "Elke goede gave en elk volmaakt geschenk komt van God (Jacobus 1:17)"

  Als je erbij wilt zijn om te horen of te vertellen hoe deze tekst voor ieder is gaan leven, kom dan naar Elbertbos 30 (fam. Brouwer).
 • 01-12-2016 13:00 - 01-12-2016 14:30
  Bij gebrek aan een Bijbel, schreef een rondtrekkende Chinese evangelist bij zijn vertrek vijf Bijbelteksten op vijf stenen en liet die achter bij zijn kleine pas-bekeerde gemeente. De nieuwe gelovigen bestudeerden deze woorden aandachtig en namen ze mee hun leven in. Ze deelden met elkaar wat deze woorden voor hen gingen betekenen. En Gods Woord bracht grote rijkdom en groei.

  Zo nemen wij in onze gemeente ook iedere maand een Bijbeltekst mee ons leven in en delen met elkaar wat ze voor ons gaat betekenen.

  De tekst deze maand is: "Elke goede gave en elk volmaakt geschenk komt van God (Jacobus 1:17)"

  Als je erbij wilt zijn om te horen of te vertellen hoe deze tekst voor ieder is gaan leven, kom dan naar Keppelerdijk 87 (fam. Zevenbergen).
 • 29-01-2017 20:00 - 29-01-2017 21:30
  Bij gebrek aan een Bijbel, schreef een rondtrekkende Chinese evangelist bij zijn vertrek vijf Bijbelteksten op vijf stenen en liet die achter bij zijn kleine pas-bekeerde gemeente. De nieuwe gelovigen bestudeerden deze woorden aandachtig en namen ze mee hun leven in. Ze deelden met elkaar wat deze woorden voor hen gingen betekenen. En Gods Woord bracht grote rijkdom en groei.

  Zo nemen wij in onze gemeente ook iedere maand een Bijbeltekst mee ons leven in en delen met elkaar wat ze voor ons gaat betekenen.

  De tekst deze maand is: "Kijk omhoog naar de hemel, kijk naar de aarde beneden: al vervliegt de hemel als rook, al valt de aarde uiteen als een oud gewaad en sterven haar bewoners als muggen, de redding die Ik breng zal voor altijd blijven en Mijn recht zal geen einde hebben. (Jesaja 51: 6)"

  Als je erbij wilt zijn om te horen of te vertellen hoe deze tekst voor ieder is gaan leven, kom dan naar Elbertbos 30 (fam. Brouwer)
 • 02-02-2017 13:00 - 02-02-2017 14:30
  Bij gebrek aan een Bijbel, schreef een rondtrekkende Chinese evangelist bij zijn vertrek vijf Bijbelteksten op vijf stenen en liet die achter bij zijn kleine pas-bekeerde gemeente. De nieuwe gelovigen bestudeerden deze woorden aandachtig en namen ze mee hun leven in. Ze deelden met elkaar wat deze woorden voor hen gingen betekenen. En Gods Woord bracht grote rijkdom en groei.

  Zo nemen wij in onze gemeente ook iedere maand een Bijbeltekst mee ons leven in en delen met elkaar wat ze voor ons gaat betekenen.

  De tekst deze maand is: "Kijk omhoog naar de hemel, kijk naar de aarde beneden: al vervliegt de hemel als rook, al valt de aarde uiteen als een oud gewaad en sterven haar bewoners als muggen, de redding die Ik breng zal voor altijd blijven en Mijn recht zal geen einde hebben. (Jesaja 51: 6)"

  Als je erbij wilt zijn om te horen of te vertellen hoe deze tekst voor ieder is gaan leven, kom dan naar Keppelerdijk 87 (fam. Zevenbergen).
 • 26-02-2017 20:00 - 26-02-2017 21:30
  Bij gebrek aan een Bijbel, schreef een rondtrekkende Chinese evangelist bij zijn vertrek vijf Bijbelteksten op vijf stenen en liet die achter bij zijn kleine pas-bekeerde gemeente. De nieuwe gelovigen bestudeerden deze woorden aandachtig en namen ze mee hun leven in. Ze deelden met elkaar wat deze woorden voor hen gingen betekenen. En Gods Woord bracht grote rijkdom en groei.

  Zo nemen wij in onze gemeente ook iedere maand een Bijbeltekst mee ons leven in en delen met elkaar wat ze voor ons gaat betekenen.

  We kozen voor februari een bekende tekst om te overdenken:
  "...Mijn juk is zacht en Mijn last is licht." (Mattheüs 11:30)

  Onze gedachten hierover willen we met elkaar delen bij de familie Brouwer thuis, aan de Elbertbos 30. Ieder is welkom!
 • 02-03-2017 13:00 - 02-03-2017 14:30
  Bij gebrek aan een Bijbel, schreef een rondtrekkende Chinese evangelist bij zijn vertrek vijf Bijbelteksten op vijf stenen en liet die achter bij zijn kleine pas-bekeerde gemeente. De nieuwe gelovigen bestudeerden deze woorden aandachtig en namen ze mee hun leven in. Ze deelden met elkaar wat deze woorden voor hen gingen betekenen. En Gods Woord bracht grote rijkdom en groei.

  Zo nemen wij in onze gemeente ook iedere maand een Bijbeltekst mee ons leven in en delen met elkaar wat ze voor ons gaat betekenen.

  We kozen voor februari een bekende tekst om te overdenken:
  "...Mijn juk is zacht en Mijn last is licht." (Mattheüs 11:30)

  Onze gedachten hierover willen we met elkaar delen bij de familie Zevenbergen thuis, aan de Keppelerdijk 87. Ieder is welkom!
 • 26-03-2017 20:00 - 26-03-2017 21:30
  Bij gebrek aan een Bijbel, schreef een rondtrekkende Chinese evangelist bij zijn vertrek vijf Bijbelteksten op vijf stenen en liet die achter bij zijn kleine pas-bekeerde gemeente. De nieuwe gelovigen bestudeerden deze woorden aandachtig en namen ze mee hun leven in. Ze deelden met elkaar wat deze woorden voor hen gingen betekenen. En Gods Woord bracht grote rijkdom en groei.

  Zo nemen wij in onze gemeente ook iedere maand een Bijbeltekst mee ons leven in en delen met elkaar wat ze voor ons gaat betekenen.

  De tekst voor de maand maart is:

  De HEERE zal voor u strijden, en ú moet stil zijn. (Exodus 14: 14)

  Gelegenheid om daar samen over door te praten is er bij de fam. Brouwer, Elbertbos 30. Iedereen is van harte welkom!
 • 30-03-2017 13:00 - 30-03-2017 14:30
  Bij gebrek aan een Bijbel, schreef een rondtrekkende Chinese evangelist bij zijn vertrek vijf Bijbelteksten op vijf stenen en liet die achter bij zijn kleine pas-bekeerde gemeente. De nieuwe gelovigen bestudeerden deze woorden aandachtig en namen ze mee hun leven in. Ze deelden met elkaar wat deze woorden voor hen gingen betekenen. En Gods Woord bracht grote rijkdom en groei.

  Zo nemen wij in onze gemeente ook iedere maand een Bijbeltekst mee ons leven in en delen met elkaar wat ze voor ons gaat betekenen.

  De tekst voor de maand maart is:

  De HEERE zal voor u strijden, en ú moet stil zijn. (Exodus 14: 14)

  Gelegenheid om daar samen over door te praten is er bij de fam. Zevenbergen, Keppelerdijk 30. Iedereen is van harte welkom!
 • 21-04-2017 13:00 - 21-04-2017 14:30
  Een nieuwe maand, een nieuwe tekst ter overdenking:
  Leg dus af alle vuilheid, en alle uitwas van boosheid. (Jacobus 1: 21)

  Dit woord zal u zondag 2 april na de dienst weer aangereikt worden. Neem het mee, voor uzelf of om door te geven!

  Iedereen is van harte welkom bij de familie Zevenbergen, Keppelerdijk 87.
 • 23-04-2017 20:00 - 23-04-2017 21:30
  Een nieuwe maand, een nieuwe tekst ter overdenking:
  Leg dus af alle vuilheid, en alle uitwas van boosheid. (Jacobus 1: 21)

  Dit woord zal u zondag 2 april na de dienst weer aangereikt worden. Neem het mee, voor uzelf of om door te geven!

  Iedereen is van harte welkom bij de familie Brouwer, Elbertbos 30.
 • 28-05-2017 20:00 - 28-05-2017 21:30
  Voor de maand mei hebben we een heel bekende tekst gekozen die in Mattheüs en Lucas te vinden is: "Bid en u zal gegeven worden... (Mattheüs 7: 7 / Lucas 11: 9)

  Voor bespreking van de tekst bent u van harte welkom bij de familie Brouwer, Elbertbos 30.
 • 01-06-2017 13:00 - 01-06-2017 14:30
  Voor de maand mei hebben we een heel bekende tekst gekozen die in Mattheüs en Lucas te vinden is: "Bid en u zal gegeven worden... (Mattheüs 7: 7 / Lucas 11: 9)

  Voor bespreking van de tekst bent u van harte welkom bij de familie Zevenbergen, Keppelerdijk 87.
 • 25-06-2017 20:00 - 25-06-2017 21:30
  De tekst voor de maand juni: "Maar ik, ik heb Uw geboden lief." (Psalm 119: 127a)

  We denken dat hier weer mooie gesprekken uit voort kunnen komen en zien u graag bij de familie Brouwer, Elbertbos 30
 • 29-06-2017 13:00 - 29-06-2017 14:30
  De tekst voor de maand juni: "Maar ik, ik heb Uw geboden lief." (Psalm 119: 127a)

  We denken dat hier weer mooie gesprekken uit voort kunnen komen en zien u graag bij de familie Zevenbergen, Keppelerdijk 87
 • 24-09-2017 20:00 - 24-09-2017 21:30
  Wanneer u dit leest zijn we aan een nieuw seizoen begonnen. Er is u de volgende tekst uitgedeeld voor de maand september:

  Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. (o.a. in Mattheüs 9:12)

  Jezus is uw Geneesheer. Maar we weten dat niet iedere lichamelijke kwaal genezen wordt ... Kunnen er ook andere kwalen zijn? Wanneer ben je ziek, wanneer gezond? Wat zegt de Bijbel ons daar over en over andere gedachten die bij de tekst opkomen? Er is gelegenheid er samen over te spreken bij de familie Brouwer, Elbertbos 30.

  Iedereen is van harte welkom, ook als het voor het eerst mocht zijn!
 • 28-09-2017 13:00 - 28-09-2017 14:30
  Wanneer u dit leest zijn we aan een nieuw seizoen begonnen. Er is u de volgende tekst uitgedeeld voor de maand september:

  Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. (o.a. in Mattheüs 9:12)

  Jezus is uw Geneesheer. Maar we weten dat niet iedere lichamelijke kwaal genezen wordt ... Kunnen er ook andere kwalen zijn? Wanneer ben je ziek, wanneer gezond? Wat zegt de Bijbel ons daar over en over andere gedachten die bij de tekst opkomen? Er is gelegenheid er samen over te spreken bij de familie Zevenbergen, Keppelerdijk 87.

  Iedereen is van harte welkom, ook als het voor het eerst mocht zijn!
 • 22-10-2017 20:00 - 22-10-2017 21:30
  De tekst waar we in de maand oktober over na willen denken is:

  De zaaier is hij die het Woord zaait. (Marcus 4: 14)

  Zo staat het in de HSV. Maar soms is het mooi de verschillende vertalingen naast elkaar te leggen!

  Op deze avond kunnen we elkaar weer vertellen wat de tekst met ons deed en wel bij de familie Brouwer thuis (Elbertbos 30).
 • 02-11-2017 13:00 - 02-11-2017 14:30
  De tekst waar we in de maand oktober over na willen denken is:

  De zaaier is hij die het Woord zaait. (Marcus 4: 14)

  Zo staat het in de HSV. Maar soms is het mooi de verschillende vertalingen naast elkaar te leggen!

  Op deze middag kunnen we elkaar weer vertellen wat de tekst met ons deed en wel bij de familie Brouwer thuis (Keppelerdijk 87).
 • 26-11-2017 20:00 - 26-11-2017 21:30
  Voor deze maand kozen we een tekst uit het laatste Bijbelboek:

  Wie overwint, zal samen met Mij op Mijn troon zitten... (Openbaring 3: 21)

  U bent van harte welkom bij de bespreking bij de familie Brouwer, Weldammerbos 15. Let u even goed op! Dit is het nieuwe adres van de familie Brouwer!
 • 30-11-2017 13:00 - 30-11-2017 14:30
  Voor deze maand kozen we een tekst uit het laatste Bijbelboek:

  Wie overwint, zal samen met Mij op Mijn troon zitten... (Openbaring 3: 21)

  U bent van harte welkom bij de bespreking bij de familie Zevenbergen, Keppelerdijk 87.
 • 28-01-2018 20:00 - 28-01-2018 21:30
  De tekst voor de maanden december en januari is deze:

  "Heb Ik het u niet geboden? Wees vastberaden en standvastig. Laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de Heer je God staat je bij." (Jozua 1: 9)

  We zien u graag bij de bespreking ten huize van de familie Brouwer, Weldammerbos 15.
 • 01-02-2018 13:00 - 01-02-2018 14:30
  De tekst voor de maanden december en januari is deze:

  "Heb Ik het u niet geboden? Wees vastberaden en standvastig. Laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de Heer je God staat je bij." (Jozua 1: 9)

  We zien u graag bij de bespreking ten huize van de familie Zevenbergen, Keppelerdijk 87.
 • 18-02-2018 20:00 - 18-02-2018 21:30
  De tekst voor de maand februari is:

  Als jullie geloof hadden als een mosterdzaadje, zouden jullie tegen die moerbeiboom zeggen 'trek je wortels uit de grond en plant jezelf in de zee' en hij zou jullie gehoorzamen. (Lucas 17: 6)

  Voor de bespreking van de tekst bent u van harte welkom bij de familie Brouwer, Weldammerbos 15.
 • 22-02-2018 13:00 - 22-02-2018 14:30
  De tekst voor de maand februari is:

  Als jullie geloof hadden als een mosterdzaadje, zouden jullie tegen die moerbeiboom zeggen 'trek je wortels uit de grond en plant jezelf in de zee' en hij zou jullie gehoorzamen. (Lucas 17: 6)

  Voor de bespreking van de tekst bent u van harte welkom bij de familie Zevenbergen, Keppelerdijk 87.
 • 22-03-2018 13:00 - 22-03-2018 14:30
  De nieuwe tekst om over na te denken in maart is:

  Jullie zijn Mijn schapen, de schapen die Ik weid; jullie zijn mensen en Ik ben jullie God - zo spreekt God de HEER. (Ezechiël 34:31)

  Om hierover van gedachten te wisselen bent u welkom bij fam. Zevenbergen, Keppelerdijk 87.

  We kijken uit naar de mooie gesprekken en heten u graag welkom.
 • 25-03-2018 20:00 - 25-03-2018 21:30
  De nieuwe tekst om over na te denken in maart is:

  Jullie zijn Mijn schapen, de schapen die Ik weid; jullie zijn mensen en Ik ben jullie God - zo spreekt God de HEER. (Ezechiël 34:31)

  Om hierover van gedachten te wisselen bent u welkom bij fam. Brouwer, Weldammerbos 15.

  We kijken uit naar de mooie gesprekken en heten u graag welkom.
 • 26-04-2018 13:00 - 26-04-2018 14:30
  We zijn dankbaar voor de positieve reacties die er steeds weer mogen zijn op (en na) de bijeenkomsten. We leren van elkaar en doorgronden de woorden beter door de bijdrage van zoveel verschillende mensen. We geven u daarom ook enthousiast een nieuwe tekst mee: in april denken we na over Spreuken 4:23.

  Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven.

  U bent van harte welkom voor de bespreking van de tekst bij fam. Zevenbergen, Keppelerdijk 87. Neem gerust anderen mee.
 • 27-05-2018 20:00 - 27-05-2018 21:30
  We gaan de zomer langzamerhand tegemoet. Blij met alles wat in deze tijd zo prachtig groeit en bloeit, leek ons dat we een passende tekst voor de meimaand vonden en u nu voorleggen:

  "Zegen de Heer, u allen....." [Psalm 134:1a]

  Wie wil kan er over meepraten of luisteren wat deze tekst bij anderen losmaakte bij fam. Brouwer, Weldammerbos 15. Iedereen is van harte welkom!
 • 31-05-2018 13:00 - 31-05-2018 14:30
  We gaan de zomer langzamerhand tegemoet. Blij met alles wat in deze tijd zo prachtig groeit en bloeit, leek ons dat we een passende tekst voor de meimaand vonden en u nu voorleggen:

  "Zegen de Heer, u allen....." [Psalm 134:1a]

  Wie wil kan er over meepraten of luisteren wat deze tekst bij anderen losmaakte bij fam. Zevenbergen, Keppelerdijk 87. Iedereen is van harte welkom!
 • 21-06-2018 13:00 - 21-06-2018 14:30
  De laatste keer voor de zomervakantie! De tekst komt uit Romeinen 14, vers 14b:

  Iets is alleen onrein voor wie het als onrein beschouwt.

  Voor bespreking van deze tekst bent u van harte welkom bij de familie Zevenbergen, Keppelerdijk 87.
 • 24-06-2018 20:00 - 24-06-2018 21:30
  De laatste keer voor de zomervakantie! De tekst komt uit Romeinen 14, vers 14b:

  Iets is alleen onrein voor wie het als onrein beschouwt.

  Voor bespreking van deze tekst bent u van harte welkom bij de familie Brouwer, Weldammerbos 15.