Maandelijkse Archieven: november 2015

Eredienst – zondag 18 oktober 2015 om 10.00

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. A. Groeneveld
Thema: INDIEN … niet

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen en stil gebed
 • Zingen (staande): Liedboek nr. 119: 1
 • Votum en groet
 • Zingen: Liedboek nr. 119: 21
 • Ter inleiding op onze verootmoediging zingen we Evangelische Liedbundel 302:1,2
 • Schuldbelijdenis
 • Zingen: Evangelische Liedbundel 302:3
 • Woord van bemoediging
 • Zingen: Evangelische Liedbundel 302:4
 • Gebed
 • Schriftlezing: Daniël 3: 13-30 (NBV)
 • Zingen: Liedboek nr. 138: 2,3
 • Verkondiging (Daniël 3: 17 – 18)
 • Zingen: Evangelische Liedbundel 178: 1,2,3
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • Zingen: Liedboek nr. 864: 1,2
 • Zegen
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 11 oktober 2015 om 10.00

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. E.G.H. Laseur
Thema: Wat krijg jij binnen?

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen en stil gebed
 • Zingen (staande): Liedboek nr. 74: 1, 2, 3
 • Bemoediging en groet (staande)
 • Zingen: Liedboek nr. 74: 4, 11, 14
 • Gebed van verootmoediging
 • Genadeverkondiging
 • Zingen: Liedboek nr. 923
 • Gebed om Gods Geest
 • Schriftlezing: Daniël 1: 1-9 (NBV)
 • Zingen: Liedboek nr. 141: 1, 4
 • Schriftlezing: Daniël 1: 10-21 (NBV)
 • Zingen: Liedboek: nr. 141: 5, 6
 • Kinderen groep 1 t/m 5 en 6 t/m 8 gaan naar nevendienst
 • Prediking n.a.v. Daniël 1: 5 (NBV)
 • Zingen: Zing in ‘s hemelsnaam nr. 77 (melodie: Liedboek voor de Kerken nr. 436)
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven, terwijl Robin de Vries op piano speelt
 • Zingen (staande): Liedboek nr. 969
 • Wegzending en zegen (staande, 3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 

Zelfstudievragen

Bijbelgedeelte voor zelfstudie
2 Koningen 24: 1-7

Vragen voor zelfstudie

 1. Waarom overkwam Juda de narigheid met Babel (2 Koningen 24: 3, 4)?
 2. In Daniël 1: 2 wordt de hand van de Heer in de geschiedenis van deze wereld duidelijk opgemerkt. Kan dit vandaag de dag ook nog?
 3. Wat zijn tegenwoordig verschillen tussen een wereld en bijbels gebrond onderwijs?

 

Samenvatting preek

Tekst: Daniël 1: 5 (NBV)

De koning wees hun een dagelijkse hoeveelheid toe van de spijzen en de wijn van zijn tafel. Na drie jaar onderricht zouden ze in dienst van de koning treden.

Elk jaar is ‘t weer spannend aan het begin van een nieuw seizoen voor catechese en jeugdwerk. Hoeveel jongeren kiezen voor een plek waar ze samen de stem van God en wat Hij te zeggen heeft, leren (her)kennen? Daar is ruimte en rust voor nodig. Hoe weinig daarvan hadden Daniël en zijn drie vrienden in Babel.

Ze zullen 13 à 14 jaar geweest zijn. Uitkomen voor wie je bent én wat je gelooft, is dan dubbel eng. Wat durf je nog te hópen, als het leven ‘in oorlogstijd’ is? Niels, jongen van 11 uit de kinderkerk in Ede, van wie ouders gescheiden zijn, met vriend van zus in drugs en broer die iemand neergestoken heeft, zei:

‘Het enige wat sterker is dan het kwade en verdriet, is God. Hoop op de Heer en je krijgt nieuwe kracht. Ik weet niet wat ‘t is om mishandeld, gepest of uitgescholden te worden; omdat ze je dik noemen of nerd. Maar wèl wat ‘t is om een gebróken hart te hebben. Maar op het moeilijkst, voelde ik dat God mij aanraakte.

Bij me was. En als u dat ook wilt, zal dat echt gebeuren. Maar wat dóe je, als je valt? Dan sta je weer op. Maar er zijn momenten, dat het je níet lukt om op te staan. Je wordt depressief. Als je 100x probeert op te staan en je geeft op, kom je dan overeind? Nee, maar als je écht wilt opstaan en verder leven: kóm dan!

Kom dan met je gebroken hart naar God. Toen mijn hart brak, besefte ik pas, dat God bestond. Ik ging meer bijbel lezen en zingen. Ik begreep meer en zocht rust in de natuur. Dáár heb ik God gevonden…’ Gemeente, wat is ‘t soms moeilijk en wat duurt ‘t lang om je níet ervoor te schamen om God nodig te hebben.

Babel zette drie middelen in om Joodse jongeren uit de buurt van hun God te houden. Daarvoor was heropvoedingsprogramma ontwikkeld van drie jaar. Báángarantie, als je bereid was om anders te gaan heten, eten en weten. Zoals Mozes in Egypte lekker werd gemaakt met een mooie toekomst aan het hof bij farao.

Met de woorden van onze tekst: De koning wees hun een dagelijkse hoeveelheid toe van de spijzen en de wijn van zijn tafel. Na drie jaar onderricht zouden ze in dienst van de koning treden. Anders gezegd: ‘Wat krijg je binnen?’ Gaat ‘t hier over vier Joodse jongens, die liever vegetariër blijven dan varkensvlees eten?

De grondlegger van kwamtum-mechanica en Nobel-prijsdrager Werner Heisenberg (1901-1976) peilt dieper waarom we soms nergens zijn. Hij zegt: ‘Oorzaak van meeste zwakheden in ons leven is, dat er achter onze daden geen duidelijke beslissingen zitten. En het Woord van God zet aan om te antwoorden op Zijn vragen: ‘Mens, wáár ben je?’ Hou je écht van Mij?’

Werkelijkheid is, dat we dan vaak bij het begin van tegenwind uitstappen. En vervolgens gaat er veel tijd zitten in zelfverontschuldiging over waarom dingen zijn gegaan zoals ze zijn gegaan. En dát is waarin jonge Daniël en vrienden voor ‘de zwijgende meerderheid’ voorbeeld zijn: ze zijn overal dezelfde.

Ook nu is er fijnstof-vervuiling.Op allerlei terreinen des levens. Het is niet makkelijk om volgens onze overtuiging te leven. Had Daniël ‘t dan makkelijker? Waarom danken we vóór en nà de dienst voor onze vrijheid? Leven uit de Hoofdbron is beslissend. Om ‘t te kunnen en willen, nam Daniël duidelijk besluit ‘in zijn hart (HSV:vs.8)!’

Hoe is ’t bij ons? In dagen van profeet Elia waren er nog 7000, die níet overstag gingen. Daniël léék alleen, maar zijn voorbeeld werkte door naar zijn vrienden. Hoe belangrijk zijn ouders, die hun kind leren bidden. Trouw te zijn aan de Naam, die Daniël draagt: God is Rechter. Hij geeft ons genade in Meerdere Daniël Jezus Christus (vs.9).

Zijn spijs is doen wat God zegt. Als Niels/Daniël/wij Hem ons hart geven, zorgt Hij weer onverwacht voor mensen op onze weg die steun geven. Zoals Daniël Aspenaz kreeg en diens medewerker. Want dit is ervaring in het leven van hem/haar, die zich níet langer schaamt voor de Koning en Zijn Rijk: die mens staat nóóit alleen! Amen.


Diaconale gemeenteavond

Categorie:Nieuws

Hierbij geven we alvast de datum door van de diaconale gemeenteavond. Deze zal plaatsvinden op donderdag 15 oktober a.s. De onderwerpen zijn de groene kerk en het Roemenië project. In de Bethelbode van oktober vindt u de aanvangstijd en de agenda van deze avond.


Startzondag

Categorie:Nieuws

Op zondag 27 september 2015 gaan we samen met het nieuwe seizoen van start. We beginnen met een eredienst om 10 uur. Na de dienst hebben we een programma voor jong en oud. Er is een Bethel-markt waarop u kennis kunt maken met alle activiteiten die wij als gemeente organiseren. Tijdens deze markt kunt u volop gezellig bijpraten onder het genot van een kopje koffie met door gemeenteleden gebakken taart. Daarna gaan we onze Bijbelkennis toetsen in een kennisquiz. Voor kinderen tot 12 jaar is er een parallel programma. Ter afsluiting willen we met elkaar eten. Voor de dekking van de kosten vragen we een kleine bijdrage van € 2,- p.p. In verband met de voorbereidingen voor de startzondag willen we graag weten hoeveel
mensen aanwezig zullen zijn bij de koffie en bij de maaltijd. Graag daarom opgeven voor 20 september bij Frank Brouwer, met ingevouwen formulier of via e-mail: Frank.Brouwer@tabeel.nl


Avondmaalscollecte – 22 november 2015 – De schuilplaats Albanië

Categorie:Collectes diaconie

De Avondmaalscollecte op 22 november 2015 is voor kinderhuis “Vatër e Ngrohtë” (“De Schuilplaats“) in Albanië.

Doel
Het kinderhuis te Gjirokastër, een stad in het zuiden van Albanië waar we nu voor het vierde jaar voor collecteren, is opgericht in 1996 in Nederland (Brummen) en twee jaar later
geregistreerd in Albanië, met als doel “om kinderen waarvoor hun eigen familie niet kan zorgen, een thuis te geven”. (Psalm 91:1).

Ontstaan
Marijan Nijhof uit Brummen is 20 jaar geleden naar Tirana, de hoofdstad van Albanië, gegaan met als doel om daar meisjes, die anders een abortus zouden ondergaan, op te vangen, te begeleiden en te vertellen dat het evangelie een andere, hoopvolle boodschap voor hen (een verstoten groep) heeft. Toen ze de taal beheerste, is ze in Gjirokastër een kinderhuis begonnen.

Adoptie
Voor sommige kinderen, zoals Xhoi, geldt dat ze vanaf hun prilste jeugd al in het kinderhuis wonen. Het is in Albanië sinds een aantal jaren wettelijk geregeld dat kinderen, die in een kinderhuis wonen en waar de ouders niet voor kunnen zorgen, geadopteerd moeten worden. Dat betekent voor de meeste kinderen dat ze naar het buitenland gaan omdat adopteren in Albanië nog niet gebruikelijk is. Door deze maatregel is het wel mogelijk in het kinderhuis telkens weer nieuwe kinderen op te nemen. Hier mogen de kinderen blijven totdat ze volwassen zijn, in tegenstelling tot de weeshuizen van de overheid waar de kinderen tot hun veertiende jaar kunnen blijven, met alle gevolgen van dien.

De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.


Uitgangscollecte – 15 november 2015 – Kerk in Actie

Categorie:Collectes diaconie

Goede oogst in Bolivia
Het hoogland (Altiplano) van Bolivia is de op een na grootste hoogvlakte ter wereld. De vlakte ligt op 4000 meter hoogte, Het is er kurkdroog en het waait er altijd hard. Hier leven kleine boeren in armoede. Zij kunnen nauwelijks overleven in het gure klimaat. Door de weinige regenval is het land onderhevig aan water en winderosie. De Boliviaanse organisatie Sartawi werkt samen met de boeren aan betere irrigatie en drinkwatersystemen. Ook leren de boeren hoe ze de bodemkwaliteit kunnen verbeteren zodat het mogelijk wordt om moestuinen aan te leggen. En door betere huisvesting en voeding leveren hun dieren meer melk en wol. De vrouwen maken kaas en yoghurt van de melk die ze verkopen op de plaatselijke en regionale markt. Met de opbrengsten van de handel kunnen ze het schoolgeld van hun kinderen betalen. Kerk in actie steunt dit project en vraagt u om een bijdrage.

De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.


Diaconiecollecte Dankdag – 4 november 2015 – Dorcas

Categorie:Collectes diaconie

Dorcas legt zich niet neer bij honger en diepe armoede in de wereld. Daarom organiseren we jaarlijks een actieweek, waarin duizenden vrijwilligers in Nederland voedsel en geld inzamelen voor de allerarmsten in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika en voor mensen die getroffen zijn door rampen. Dat is de Dorcas Voedselactie.Dit jaar vindt de Dorcas Voedselactie plaats van 1 tot en met 8 november. Als diaconie zamelen we levensmiddelen in voor de voedselbank en willen we Dorcas financieel steunen om weer mogelijk te maken dat veel mensen een kerstpakket kunnen ontvangen.

Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen.


Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

YouTube
Op de pagina over de Alpha-Cursus staat een linkje naar een YouTube filmpje. Als u deze pagina opent plaatst YouTube cookies.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten