Ondersteunende activiteiten

Beamteam

Het beamteam verzorgt beamerpresentaties ter ondersteuning van de eredienst en voorziet in hand-outs voor een ieder die moeite heeft met het lezen van de beamer.

 

Bethelbode-redactie

De Bethelbode is een periodieke uitgave van de Bethelkerk waarin belangrijke informatie over de Bethelkerk wordt gecommuniceerd met de leden. De Bethelbode-redactie is verantwoordelijk voor het uitgeven en verspreiden van de Bethelbode.

Contact opnemen met de Bethelbode-redactie kan via ons contactformulier.

 

Bloemendienst

De bloemendienst bezorgt bloemen als groet van de gemeente bij mensen die in een moeilijke of juist blijde periode verkeren.

 

Koffiedienst

De koffiedienst verzorgt iedere eerste zondag van de maand na afloop van de eredienst koffie en thee.

 

Ledenadministratie

De ledenadministratie is verantwoordelijk voor het beheer van het ledenbestand.

Contact opnemen met de ledenadministratie of het doorgeven van mutaties kan via ons contactformulier.

 

Vervoersdienst

De vervoersdienst haalt en brengt mensen die niet op eigen kracht naar de kerk kunnen komen.

 

Webteam

Het webteam is verantwoordelijk voor beheer van de website van de Bethelkerk. De verantwoordelijkheid voor inhoud van de website van de Bethelkerk ligt bij de kerkenraad.

Contact opnemen met het webteam kan via ons contactformulier.