Kisfülpös

Vanaf 1996 hebben wij als Bethelkerk contact met de inwoners van het plaatsje Filpisu-Mic c.q. Kisfülpös (afhankelijk van de Roemeense of Hongaarse benaming) in Roemenië. Dit naar aanleiding van foto’s getoond op een medewerkers avond van de diaconie door mevr. Laseur. Vanaf dat moment was de Roemenië-actie door onze gemeente een feit en werd een werkgroep geformeerd!

k100
k101
k106
k105
k103
k102
k104
k108
k109
k111
k110
k112
k113
k107
k115
k116
k114
pastorie_1
pastorie_2
pastorie_3
pastorie_4
k117
k118
k119
k121
k120

Wij waren ons er terdege van bewust dat die hulpverlening niet eenmalig kon/mocht zijn. In overleg met de plaatselijke predikant ds. Paál werd besloten om voor alle ingezetenen van dat dorp voedselpakketten te gaan verzenden. De eerste verzending vond plaats in 1997, vlak voor de kerstdagen en in 1998 en 1999 volgde nog een keer een zending. Vanaf 2000 wordt voor een andere aanpak gekozen, jaarlijks werd er een bezoek gebracht aan het dorp en werden diverse projecten financieel ondersteund. Zo werden beide kerken gerestaureerd, was er een fiets project voor de jeugd, werd er hulp geboden aan een gezin met een zwaar gehandicapt kind, zijn er meubels geleverd voor de school enz.

In 2008 brengen de predikanten ds. Biro en ds. Nagy met hun echtgenotes een bezoek aan onze gemeente en zij spreken de wens uit dat de jeugd van de Bethelkerk kennis komt maken met de jeugd in Kisfülpös. Dit hebben we gedaan, in de zomer van 2009 gaan we met een groep van 15 personen op reis. Dit was een succes en wordt gevolgd door reizen in 2010, 2013 en 2015. Gedurende het verblijf wordt er geklust en gereisd, er wordt geholpen met het opzetten van een speeltuin voor alle kinderen in het dorp en in 2015 wordt samen met de bevolking van Kisfülpös verlichting aangelegd naar de Hongaarse kerk. Er wordt geslapen op het terrein van de pastorie van de Hongaarse predikant, ds. Nagy en zijn gezin. Het eten wordt verzorgd door de inwoners van het dorp.

k012
k007
k010
k009
k004
k003
k001
k008
k002
k006
k005
k011
k013
k099

Om nieuwe projecten te financieren, we hebben in 2013 en 2014 geld gestuurd voor kerstpakketten voor alle gezinnen in het dorp, hebben we diverse acties in de kerk waaronder een pannenkoeken- en stamppot-restaurant, kaart verkoop en andere acties.
De onderlinge band is niet alleen het brengen van geld, maar vooral het samen werken, samen geloven. We hopen dit contact nog een lange tijd te kunnen voortzetten.