Pinksterdienst – zondag 20 mei 2018 om 9.50 uur

 • 0

Pinksterdienst – zondag 20 mei 2018 om 9.50 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: ds. H. Eschbach (Amersfoort)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Intochtslied: Psalm 33: 1,2,8
 • (staande) Votum en groet
 • Zingen: Hemelhoog 241
 • Zingen: Hemelhoog 484
 • Gebed om vergeving en verlichting
 • Tijd voor de kinderen Johannes 7: 37-39
 • Kinderlied: Opwekking 88
 • Schriftlezingen:
  • Exodus 20: 1-21
  • Handelingen 2: 1-13,32-39
 • Samenzang: Hemelhoog 221
 • Verkondiging
 • Gebed
 • Samenzang: Lied 687
 • Dienst der gebeden
 • Aanbiddingslied (a capella): Opwekking 320: 1
 • Collecten – kinderen terug uit de nevendienst
 • (staande) Slotzang: Lied 675
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

Plaats een reactie