Kerstgezinsdienst – maandag 25 december 2017 om 9.50 uur

 • -

Kerstgezinsdienst – maandag 25 december 2017 om 9.50 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. Johan Wegerif (Nijverdal)

 • Orgelspel
 • Liederen voor de dienst
  • Lied 473
  • Lied 476
  • Lied 477
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Psalm 98: 1,2
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Lied 483: 1
 • Verootmoedigingsgebed
 • Zingen: Lied 483: 2
 • Verkondiging van Gods genade
 • Zingen: Lied 483: 3
 • Vermaning
 • Voices of Bethel
  • Angels, from the Realms of Glory
  • Over de heuvels
 • Adventsproject zondagsschool (Gegrepen door Gods liefde)
 • Zingen: Adventslied
 • Gebed bij de opening van het Woord
 • Lezing uit het oude testament: Jesaja 52: 7 – 10
 • Zingen: Lied 482: 3
 • Evangelielezing: Lucas 2: 15 – 20
 • Zingen: Lied 486
 • Uitleg en prediking
 • Zingen: Lied 489: 1
 • Gedicht (door Dirk Budding)
 • Voices of Bethel
  • ’t Licht dezer wereld
  • Ding Dong Merrily on High
 • Dankgebed en voorbeden
 • Inzameling der gaven
 • (staande) Zingen: Ere zij God
 • (staande) Heenzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel