Eredienst – zondag 6 mei 2018 om 10.00 uur

 • -

Eredienst – zondag 6 mei 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: dr. J.D.Th.W. Wassenaar (Hellendoorn)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Psalm 93: 1,2
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 93: 3,4
 • Gebed van verootmoediging
 • Genadeverkondiging en gebod van God: Kolossenzen 3: 1-17
 • Zingen: Lied 632
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Kinderen mogen naar de nevendienst gaan
 • Schriftlezing: Genesis 8: 6-22
 • Zingen: Lied 350: 1-4,7
 • Verkondiging
 • Zingen: Lied 823
 • Dankgebed, voorbeden, stil gebed, “Onze Vader”
 • Inzameling van de gaven – kinderen terug uit de nevendienst
 • (staande) Zingen: Lied 981
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel