Eredienst – zondag 4 juni 2018 om 10.00uur

 • -

Eredienst – zondag 4 juni 2018 om 10.00uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger:Dr. Henk Post (Veenendaal)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande)zingen: Ps. 33:1,3,7
 • (staande) Votum en groet
 • Zingen: Hemelhoog 2
 • Wetslezing (kinderversie)
 • Zingen: NLB 131a
 • Gebed
 • Kindermoment
 • zingen: Hemelhoog 506
 • Schriftlezing: Job 28; 1 Korintiërs 13:1-7
 • Zingen: Hemelhoog 16
 • Prediking
 • Zingen:NLB 340b
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • (staande)Zingen:Hemelhoog 234
 • (staande)Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel