Eredienst – zondag 4 februari 2018 om 10.00 uur

 • -

Eredienst – zondag 4 februari 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. A.P.D. Zijlstra (interimpredikant, Ede)
Thema: Johannes’ getuigenis

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Psalm 115: 1,5
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 19: 1,3
 • Wet des Heren
 • Zingen: Psalm 19: 5,6
 • Gebed om Gods vergeving en Geest
 • Schriftlezingen: Johannes 1: 19-34
 • Moment voor de kinderen
 • Zingen: Evangelische Liedbundel 351
 • Kinderen gaan naar de nevendienst
 • Preek
 • Zingen: Liedboek 1973, gezang 451
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling van de gaven
 • (staande) Zingen: Lied 705: 1-3
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel