Eredienst – zondag 31 december 2017 om 10.00 uur

 • -

Eredienst – zondag 31 december 2017 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Dr. Hans Borst (Sleen)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Lied 150A: 1,2
 • (staande) Votum en Groet
 • Zingen: Lied 150A: 3,4
 • Gebed
 • Zingen: Psalm 25: 2
 • Woord van genade (Jeremia 4: 4)
 • Zingen: Psalm 25: 5
 • Leefregel
 • Zingen: Psalm 25: 7
 • Aandacht voor de kinderen
 • Zingen: Lied 885
 • Schriftlezingen:
  • Jozua 5: 2-9, 13-15 (NBV)
  • Romeinen 2: 28-29 (HSV)
 • Zingen: Lied 680: 4
 • Preek
 • Zingen: Lied 908: 4,6
 • Gemeentekroniek 2017
 • Zingen: Lied 413: 3
 • Gebed
 • Collecte
 • (staande) Zingen: Evangelische Liedbundel 166: 1-3
 • (staande) Zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel