Eredienst – zondag 29 april 2018 om 10.00 uur

 • -

Eredienst – zondag 29 april 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: ds. J. Woudenberg (Beerzerveld)
Thema: Tot Ziens! – de meest gestelde vragen over het Leven hierna

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Psalm 116: 1-3
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 130: 3,4
 • Leefregels
 • Zingen: Psalm 73: 9,10
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Kinderen mogen naar de nevendienst gaan
 • Schriftlezing: 1 Corinthiërs 15: 35-44,50-54 (NBG)
 • Zingen: Hemelhoog 445: 1-3
 • Schriftlezing: 1 Thessalonicenzen 4: 13-18 (NBG)
 • Zingen: Lied 642: 1,2,5,6
 • Verkondiging
 • Zingen: Lied 758: 1,3
 • Gebeden
 • Collecten – kinderen terug uit de nevendienst
 • (staande) Zingen: Lied 769: 1,4,6
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel