Eredienst – zondag 21 januari 2018 om 10.00 uur

 • -

Eredienst – zondag 21 januari 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Kandidaat Barry Kriekaard (Ede)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Psalm 96: 1,7
 • (staande) Votum en groet
 • Zingen: Lied 837: 1,4
 • Wetslezing
 • Zingen: Psalm 86: 2,4,5
 • Gebed om de heilige Geest
 • Schriftlezingen:
  • 1 Koningen 19: 19-21
  • Markus 1: 14-20
 • Zingen: Lied 531: 1,3
 • Kindermoment
 • Kinderen gaan naar de nevendienst
 • Verkondiging
 • Zingen: Lied 834: 1,2,3
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling van de gaven
 • (staande) Zingen: Lied 838: 1,2,4
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel